kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2018 m. I ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaita

2018 m. gegužės 25 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pristatyta ir patvirtinta 2018 m. I ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaita. Tarybos nariai ir visi dalyvavę posėdyje buvo supažindinti su Vilniaus rajono savivaldybės 2018 m. I ketvirčio biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymu.


Tarybai patvirtinus biudžeto įvykdymo ataskaitą susidarė galimybė įvertinti dabartinę 2018 m. I ketvirčio biudžeto įvykdymo padėtį.

Patikslintas Vilniaus rajono savivaldybės 2018 m. I ketvirčio biudžeto pajamų planas sudarė 16 880 tūkst. Eur ir jis buvo įvykdytas 101,2 proc. Iš viso buvo gauta 17 075,6 tūkst. Eur pajamų. Išlaidų įvykdymas sudarė 11 336,7 tūkst. Eur. Išlaidų planas įvykdytas 62,5 proc.

Didžiausia biudžeto lėšų dalis 2018 m. I ketvirtyje buvo panaudota švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programai, net 51,4 proc., socialinės atskirties mažinimo programai skirta 17,6 proc., saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programai – 11,9 proc.,  savivaldybės valdymo programai – 10,9 proc., kultūros, sporto ir turizmo vystymo programai – 4,5 proc., ekonominio konkurencingumo programai – 1,9 proc., susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programai – 1,2 proc. ir viešųjų sveikatos kokybės gerinimo programai – 0,6 proc.

Norėdama užtikrinti savo gyventojų gerovę Vilniaus rajono savivaldybė ir toliau stengsis sėkmingai investuoti į modernesne bei aukštesne kokybe pasižyminčia pridėtinę vertę kuriančią mokymosi aplinką, socialinių paslaugų infrastruktūrą, socialinių paslaugų kokybę bei palankią verslo aplinką.

Shadow up