kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Baigiamųjų kursų studentai viešojo transporto lengvatomis galės naudotis ilgiau nei galios jų studentų pažymėjimai

Baigiamųjų kursų studentai dėl COVID-19 pandemijos pratęsto studijų proceso viešojo transporto lengvatomis galės naudotis ir toliau, nors birželio 30 d. pasibaigė Lietuvos studento pažymėjimo galiojimas.


Dalis baigiamųjų kursų studentų, kuriems buvo pratęsti mokslo metai, gaus LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymu patvirtintas ir aukštųjų mokyklos išrašytas pažymas apie jų studento statusą, leisiančias ir toliau naudotis studentams priklausančiomis viešojo transporto lengvatomis nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. spalio 31 d. įskaitytinai.

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro2020 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V-935 „Dėl pažymos pavyzdinės formos patvirtinimo“

Shadow up