kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Švietimo organizavimas Vilniaus rajone: kas keisis nuo gegužės 10 dienos?

Vyriausybei leidus atverti mokyklų duris, nuo pirmadienio, gegužės 3 d., į Vilniaus rajono savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigas sugrįžo abiturientai, o jau nuo gegužės 10 d. galės grįžti ir mokyklų išilgę 5-11 klasių mokiniai.


Į Vilniaus rajono švietimo įstaigas sugrįžę abiturientai, nuo gegužės 3 d. mokosi mišriu būdu, t.y. derina kasdienį ir nuotolinį mokymosi proceso būdus. Pradinių klasių ir 5-11 klasių mokiniai ir toliau galės mokytis nuotoliniu būdu arba derinti kontaktinį ir nuotolinį mokymosi būdus.


Pradinukai

Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla jau daugiau nei mėnesį, o Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija jau kelios savaitės, mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, sutikusių dalyvauti profilaktiniame tyrime, ugdymą organizuoja mišriu būdu, atliekant mokiniams ir kontaktiniu būdu dirbantiems darbuotojams profilaktinį testavimą, reguliuojant srautus ir užtikrinant saugumo reikalavimus.

Nuo šios savaitės pradinių klasių mokinių ugdymas mišriu būdu pradėtas organizuoti taip pat Pagirių, Mickūnų, Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo, Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijose, Dūkštų pagrindinėje mokykloje ir Buivydiškių pradinėje mokykloje.

Nuo ateinančios savaitės pavienės pradinės klasės į kontaktinį ugdymą sugrįš Avižienių, Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko, Medininkų šv. Kazimiero, Valčiūnų ir Zujūnų gimnazijose bei Kyviškių pagrindinėje mokykloje.

Vilniaus rajono švietimo įstaigose, vykdančiose pradinio ugdymo programą mišriu būdu, bus periodiškai atliekami pradinių klasių mokinių ir kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktiniai tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti. Profilaktinis tyrimas gali būti neatliekamas, kai pradinių klasių ugdymas organizuojamas atvirose erdvėse.

Mokiniai, kurių tėvai, nesutinka dėl profilaktinio tyrimo, toliau mokosi nuotoliniu būdu.


5-11 klasių mokiniai ir abiturientai

Siekiant įvertinti kiek procentų 5-11 klasių mokinių nuo gegužės 10 d.  nori tęsti mokymosi procesą   mišriu būdu periodiškai atliekant profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti arba savikontrolę galimai COVID-19 ligai nustatyti bei laikantis kitų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų saugumo reikalavimų, Vilniaus rajono mokyklos, vykdančios pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdė mokinių ir jų atstovų pagal įstatymą apklausą bei įvertino mokyklų galimybes vykdyti mokininių ugdymą mišriu būdu.

Remiantis atliktos apklausos rezultatais tik 6 Vilniaus rajono gimnazijose (Avižienių, Mickūnų, Pagirių, Medininkų šv. Kazimiero, Nemėžio šv. R. Kalinausko, Nemenčinės K. Parčevskio) bei 2 pagrindinėse mokyklose (Bezdonių „Saulėtekio“ ir Kyviškių) atskirų (pavienių) klasių mokinių atstovai nuo 61 iki 100 proc. norėtų, kad einamieji mokslo metai būtų tęsiami nuotolinį ugdymą derinant su kontaktiniu.

Likusiose Vilniaus rajono mokyklose, vykdančiose pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas (kas sudaro 76 proc.), 5-11 klasių mokinių ugdymą planuojama tęsti nuotoliniu būdu, kadangi mokinių atstovai bei vyresnių klasių mokiniai nuo 50 iki 100 proc. pasisakė už mokslo metų tęsimą nuotoliniu būdu. Mokyklos, įvertinusios savo bendruomenės lūkesčius bei galimybes galės apsispręsti, ar 5-11 klasių mokinių ugdymą tęsti nuotoliniu būdu, ar nuo gegužės 10 d. atskirose klasėse vykdyti mišriu būdu.

Vykdant pagrindinio ir vidurio ugdymo programas kontaktiniu būdu, bus periodiškai atliekamas mokinių ir darbuotojų profilaktinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti arba savikontrolė galimai COVID-19 ligai nustatyti.

Mokiniai, kurių tėvai, nesutinka dėl profilaktinio tyrimo, toliau mokosi nuotoliniu būdu.

Abiturientai į klases grįžo jau nuo gegužės 3 d. Šią savaitę kontaktinį abiturientų ugdymą pradėjo 92 proc. Vilniaus r. gimnazijų. Ugdymą 100 proc. kontaktiniu būdu planuoja organizuoti 12 gimnazijų, t. y. pusė visų Vilniaus rajono savivaldybės pavaldume esančių gimnazijų. Likusios gimnazijos kontaktiniam ugdymui skirs nuo 50 iki 90 proc. ugdymo proceso.

Organizuojant ugdymą kontaktiniu arba mišriu būdu bus užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos saugumo sąlygos.

Abiturientams testavimas yra tik rekomenduojamas.   

Atkreipiamas dėmesys, kad mokyklose visiems vyresniems nei 6 m. amžiaus moksleiviams bei pedagogams bus privaloma dėvėti veido kaukes. Šis reikalavimas netaikomas vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje.

Grįžimas į mokyklas

Primename, kad prieš grįžtant į mokyklas, visų klasių moksleiviai ir mokyklos darbuotojai (mokytojai, mokyklos administracija bei aptarnaujantis personalas) privalo testuosis mobiliajame punkte (V. Gerulaičio g. 1). Balandžio 21 d. Vyriausybei atnaujinus kontaktiniu būdu ugdomų moksleivių testavimo tvarką, prieš grįžtant į mokyklas nėra privalomas mokinių namų ūkių tyrimas.

Tik gavus neigiamą atsakymą, moksleiviai ir mokyklos darbuotojai grįžta į ugdymo įstaigą, kurioje toliau organizuojamas testavimas.

Testuotis neprivalės asmenys:

- kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta šio sprendimo 1 punkte nurodytais tyrimų metodais;

- kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;

- kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos;

Daugiau apie testavimo organizavimą:

Sprendimas dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose (2021 m. balandžio 21 d. Nr. V-890)

Sprendimas dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose (2021 m. gegužės 4 d. Nr. V-1021)


„Po ilgos pertraukos vaikai galės grįžti į mokyklas, kai kurie fiziškai pamokose dalyvaus kasdien, kiti derins nuotolinį ir kontaktinį metodą. Nors Covid-19 viruso skaičiai ir toliau neramina, tikimės, kad mokyklos sugebės užtikrinti saugumą. Vaikai yra labai pasiilgę kontaktinio mokymosi, fizinio bendravimo ir buvimo kartu su savo klase. Prašome ir visos mokyklos bendruomenės susitelkimo – nesilaikydami karantino taisyklių, nesaugodami savęs nuo viruso, mes visi rizikuojame ne tik savo, bet ir visos klasės bendruomenės sveikata“, – sako Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen.

 

Shadow up