kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Daugiabučiuose namuose SND balionai keičiami alternatyviais energijos šaltiniais

Prasidėjo suskystintų naftos dujų (toliau – SND) balionų, naudojamų maistui gaminti daugiabučiuose namuose keitimo elektra arba gamtinėmis dujomis programos įgyvendinimas. SND balionų keitimas trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose bus dalinai finansuojamas valstybės. Parama vienam butui sieks iki 600 eurų – daugiabučio namo vidaus elektros ar dujų tinklų instaliacijai sutvarkyti ir viryklei įsigyti. Galutiniai paramos gavėjai yra daugiabučių namų butų ir kitų patalpų, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai, savininkai. Priemonę administruoja VšĮ Lietuvos energetikos agentūra.


Šios priemonės tikslas – pašalinti iš daugiabučių namų (trijų ir daugiau aukštų) SND balionus, kuriuos gyventojai naudoja maistui ruošti ir pakeisti juos alternatyviais, saugesniais energijos šaltiniais (elektros energija ar gamtinėmis dujomis). „SND balionų eksploatavimas daugiabučiuose namuose ne tik pavojingas žmonių gyvybei ir turtui, bet ir draudžiamas. Už norminių teisės aktų pažeidimus yra numatyta administracinė atsakomybė tiek gyventojams, tiek namų administratoriams. Atsižvelgiant į pavojų, kurį kelia nesaugiai daugiabučiuose namuose naudojami dujų balionai, jų būtina atsisakyti ir tam valstybė skiria paramą“, – sakė Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Kšyštof Švaikovski.

Daugiabutis namas, kuriame numatoma keisti SND balionus, turi būti įtrauktas į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) daugiabučių namų sąrašą. Jeigu šiame sąraše nėra Jūsų daugiabučio namo ir jame yra eksploatuojami SND balionai, būtinai praneškite Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistui Kšyštofui Švaikovskiui tel. (8 5) 273 0285, mob. +370 683 81392, el. p. k.s@vrsa.lt, kuris informaciją dėl sąrašo patikslinimo perduos VERT.


Kokių veiksmų turi imtis daugiabučių namų gyventojai?

Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. daugiabučių namų administratoriai ar bendrijos turi organizuoti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą ir priimti sprendimą dėl namo aprūpinimo energija būdo pasirinkimo – tai gali būti arba elektra, arba gamtinės dujos, jeigu name jau yra įrengti gamtinių dujų įvadai ir apie sprendimą informuoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO).

Gyventojams, priėmus sprendimus dėl daugiabučio namo aprūpinimo energija, įgaliotieji asmenys, bendrijos ar administratoriai turi įsivertinti daugiabučio infrastruktūrą, parengti planuojamų darbų sąmatas ir iki 2020 m. spalio 1 d. pateikti paraiškas ESO dėl tinklų pajėgumų didinimo, o nustačius poreikį, ESO organizuos ir įgyvendins skirstomojo elektros tinklo iki nuosavybės ribos rangos darbus.

Daugiabučio namo atstovo pateiktas sąmatas ESO užregistruos Lietuvos energetikos agentūroje, rezervuodamas projekto įgyvendinimui reikiamas lėšas. Projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos po registracijos formos pateikimo agentūrai dienos. Su projekto finansavimo sąlygomis galite susipažinti Finansavimo apraše.

Iki 2020 m. lapkričio 30 dienos atlikti rangos darbus, pašalinti SND balionus ir pateikti prašymą finansavimui gauti. Prašymas dėl finansavimo bus patikslintas www.eso.lt Lietuvos energetikos agentūrai patvirtinus procedūras.

Skirstomųjų tinklų operatoriaus paruoštą vieningą paraiškos formą, kuri teikiama operatoriui, galima rasti ESO interneto svetainėje.

Siekiant gauti finansavimą šiemet, paraiškos turi būti pateiktos iki 2020 m. spalio 1 d.


Shadow up