kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vyko paskutinis 2015-2019 metų kadencijos Vilniaus rajono tarybos posėdis

Šiandien, kovo 29 d., Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai susirinko į paskutinį 56-ąjį 2015-2019 metų kadencijos posėdį. Išskirtinis šis posėdis buvo ne tik dėl to, kad paskutinis, bet ir nagrinėjamų klausimų skaičiumi – posėdyje svarstyti ir priimti 64 aktualūs bei svarbūs rajono gyventojams sprendimų projektai.


Prieš svarstant darbotvarkę, Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič visiems susirinkusiems Tarybos nariams, atvykusiam Seimo nariui Česlavui Olševskiui, administracijos darbuotojams ir visiems dalyvavusiems, pristatė reikšmingą Vilniaus rajonui kultūros įvykį – Vilniaus krašto kultūriniam simboliui – tradicinėms margaspalvėms verboms suteiktas Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių statusas.

Atvykusioms į Tarybos posėdį Vilniaus krašto verbų rišėjoms, už verbų rišimo unikalios tradicijos puoselėjimą ir perdavimą ją iš kartos į kartą, buvo įteikti padėkos raštai ir simbolinės dovanelės. Mero padėkos raštus bei simbolines verbas gavo: Vilniaus krašto tautodailininkų meno kūrėjų bendrijos pirmininkė Ramutė Kraujalienė, Čekoniškių kaimo verbų ir buities seklyčios vedėja Janina Norkūnienė, Tradicinių amatų centro Houvalto dvare Maišiagaloje kultūrinės veiklos organizatorė Agata Granicka.

Tarybos posėdžio darbotvarkės svarstymo pradžioje buvo patvirtintas sprendimo projektas dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto padidinimo ir patikslinimo. Priimtu sprendimu patvirtintos 2019 metų padidintos Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir asignavimai. Tarybos posėdžio metu taip pat buvo patvirtinti pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo, kuris skatina verslo plėtrą bei gyventojų verslumą Vilniaus rajone, nuostatai.

Kitu klausimu Taryba patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašą, kurio vienas iš pakeitimų reglamentuos mokesčio skaičiavimą už užstatytus pastatais ir statiniais žemės sklypų plotus, nesuformuotus atskirais žemės sklypais. Patvirtintame tvarkos apraše taip pat pateikti ir kiti aktualūs pakeitimai bei patikslinimai.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 metų žymiai padidėjo prekių ir paslaugų kainos, minimalus mėnesinis atlygis bei socialinių darbuotojų darbo užmokesčio koeficientai, Taryba pritarė naujoms ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainoms Paberžės socialinės globos namuose. Kainos įsigalios nuo š. m. balandžio 1 d. ir sieks 750 Eur per mėnesį – senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia, 800 Eur per mėnesį – senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su sunkia negalia. Tęsiant svarbių sprendimų projektų nagrinėjimą socialinėje srityje, buvo patvirtintas 2019 m. socialinių paslaugų planas, kuris nustato veiksnius, turinčius įtaką gyventojų socialinių paslaugų poreikiams, socialinių paslaugų plėtros prioritetus ir tai, kiek lėšų reikės socialinėms paslaugoms finansuoti.

Posėdžiui įsibėgėjus, Tarybos nariai patvirtino nemažai reikšmingų sprendimų švietimo srityje: nustatytas bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičius kiekviename sraute, taip pat mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius 2019-2020 mokslo metams. Atsižvelgiant į Bezdonių Saulėtekio pagrindinės mokyklos direktoriaus prašymą, Taryba taip pat pritarė šioje mokykloje įsteigti vieną priešmokyklinio ugdymo grupę lietuvių ugdomąja kalba 6-iems vaikams. Siekiant užtikrinti geresnį priešmokyklinio ugdymo prieinamumą rajone gyvenančioms šeimoms buvo priimtas sprendimas patvirtinti priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose 2019-2020 m. m. 2019-2020 m. m. priešmokyklinį ugdymą vykdys 62 priešmokyklinio ugdymo grupės, pagal įvairius priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius. Taip pat pritarta Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016-2020 metų tinklo pertvarkos bendrojo plano pakeitimui. Atsižvelgiant į Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos prašymą bei norint sudaryti sąlygas siekti aukštesnės mokymo kokybės ir užtikrinti racionalų ugdymui skirtų lėšų panaudojimą, Taryba pritarė iki 2019 m. rugsėjo 2 d. pakeisti gimnazijos vidaus struktūrą – bus uždarytas minėtos gimnazijos Airėnų pradinio ugdymo skyrius.

Kitu sprendimo projektu Taryba patvirtino papildytus Vilniaus krašto etnografinio muziejaus nuostatus. Nuspręsta Vilniaus krašto etnografinio muziejaus filialą Ažulaukės kaime pritaikyti ir jį paskirti Vilniaus krašto švietimo istorijai eksponuoti, kaupti muziejinę bei istorinę vertę turinčius eksponatus, tyrinėti ir skleisti informaciją apie Vilniaus krašto švietimo istoriją, taip pat organizuoti konferencijas, seminarus bei vykdyti mokslinius tyrimus.

Tarybos posėdžio metu patvirtinti sprendimo projektai dėl turto perdavimo Vilniaus r. Skaidiškių mokyklai-darželiui, Pagirių, Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio, Paberžės Šv. Stanislavo Kostkos ir Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoms. Minėtos švietimo įstaigos turtą valdys, naudos ir disponuos juo patikėjimo teise.

Paskutiniame praeitų keturių metų kadencijos posėdyje Tarybos nariai pritarė naujam Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašui. Tikimasi, kad vadovaujantis patvirtintu tvarkos aprašu ir skirstomomis lėšomis bus galima pagerinti kelių bei gatvių būklę ir užtikrinti patogesnę, saugesnę kelių infrastruktūrą Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams.

Tarp Tarybos posėdžio aktualijų – pristatytų Vilniaus rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų vadovų, VšĮ Vilniaus rajono centrinės bei Nemenčinės poliklinikų 2018 metų veiklos ataskaitų patvirtinimas. Taip pat pritarta VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo bei Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 m. ataskaitoms.

Didžioji dalis svarstytų sprendimų projektų taip pat apėmė gatvių pavadinimų suteikimo, visuomenės poreikiams skirtų teritorijų suformavimo, trasų sutrumpinimo, pratęsimo ir pertvarkymo klausimus.

Tarybos posėdžio pabaigoje Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst visiems susirinkusiems pristatė Vilniaus rajono mero ir administracijos 2018 metų veiklos ataskaitą, apžvelgiant svarbiausias praėjusių metų iniciatyvas, didžiausius pasiekimus bei sėkmingai įgyvendintus projektus gerinant ir kuriant Vilniaus rajono gyventojų gerbūvį.

Užbaigiant paskutinį 2015-2019 m. kadencijos posėdį, merė Marija Rekst padėkojo visiems šioje kadencijoje dirbusiems Tarybos nariams bei Savivaldybės administracijos darbuotojams. Savo kalboje merė pasidžiaugė, kad per ketverius kadencijos metus bendromis pastangomis Vilniaus rajone įgyvendinta nemažai projektų, kurie ir toliau bus tęsiami gražinant Vilniaus rajoną ir rūpinantis gyventojų gerove.

 

Daugiau informacijos apie gruodžio mėnesio Tarybos posėdžio aktualijas ir naujienas plačiau rasite Vilniaus rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos kviečiame posėdžio transliacijos įrašą žiūrėti čia.

 
Shadow up