kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai gerosios patirties sėmėsi Varšuvoje

Socialinės srities specialistų darbas reikalauja ne tik daug žinių, ištvermės, supratimo ir atjautos, bet ir žmogiškosios šilumos, mokėjimo bendrauti su įvairiais žmonėmis. Socialinių poreikių ir pagalbos nustatymas, socialinio darbo veiklų ir paslaugų organizavimas, trūkstamo socialinio kontakto užmezgimas bei įvairiausių socialinių užduočių vykdymas reikalauja daug žinių ir įgūdžių socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kasdienybėje.


Vilniaus rajono savivaldybė lapkričio 19-20 d. suorganizavo gerosios patirties išvyką į Varšuvą, kurios pagrindinis tikslas – pasidalyti gerąja patirtimi, pasisemti naujų žinių bei įgyti praktinių įgūdžių. Vilniaus rajono socialinių paslaugų įstaigų direktoriai, darbuotojai, Vilniaus rajono administracijos Socialinės rūpybos skyriaus specialistai kartu su Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Demeško bei Administracijos direktoriaus pavaduotoja Beata Maliušickaja lankėsi Varšuvoje socialinę pagalbą teikiančioje įstaigoje „Caritas Polska“ ir Šeimos rėmimo centre „Rodzinna Warszawa“ (lenk. Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”).

„Caritas Polska“ atstovai visiems atvykusiems papasakojo apie daugelį projektų skirtų nepasiturintiems, benamiams, neįgaliesiems, ūkininkams nukentėjusiems nuo nelaimių, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių bei karų, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir ligoniams įgyvendinimą. Kun. Krzysztofas Šarka – „Caritas Polska“ direktoriaus pavaduotojas, neslėpė džiaugsmo, kad netrukus įstaiga gaus Lenkijos Respublikos Prezidento Andžejo Dudos (lenk. Andrzej Duda) apdovanojimą už programos „Šeima Šeimai“ (lenk. „Rodzina Rodzinie“) įgyvendinimą, kuria siekiama padėti Sirijos šeimoms nukentėjusioms nuo karo. „Caritas Polska“ nuo Sirijos karo konflikto pradžios vykdo nuolatinę socialinę misiją Sirijoje. Įgyvendinant programą „Šeima Šeimai“ Sirijos šeimos gauna finansinę paramą. Kilniam tikslui paaukoti pinigai padeda Sirijos gyventojams patenkinti jų pagrindinius ir svarbiausius gyvenimo poreikius. Už šias lėšas yra skiriamas maistas, vaistai, drabužiai, apmokami būsto mokesčiai. Į kilnios programos įgyvendinimą įtrauktos ne tik lenkiškos šeimos, bet ir įmonės, parapijų bendruomenės, kaimynai ir draugai, mokyklos, įvairios institucijos ir kt.

Susitikimo metu taip pat pasidalyta gerąja patirtimi ir aptarti iššūkiai su kuriais susiduria darbuotojai, dirbantys socialinės paramos srityje tiek Lenkijoje, tiek ir Vilniaus rajone. Vilniaus rajono delegacija taip pat apsilankė Šeimos rėmimo centre „Rodzinna Warszawa“, kuris nuolat vykdo dieninę paramą, remia jaunus Varšuvos miestiečius realizuojant jų kūrybinį potencialą. Centras taip pat padeda tėvams, teikdamas konsultacijas apie tinkamą vaikų priežiūrą ir auklėjimą.

Nepaisant užimtos išvykos darbotvarkės, Savivaldybės delegacija džiaugėsi turėdama galimybę susipažinti ir pasižvalgyti po Varšuvą, aplankyti senamiestį bei pasigrožėti Lenkijos sostinės architektūriniais paminklais.

Vilniaus rajono socialinių įstaigų darbuotojai dėkoja „Caritas Polska“ ir Šeimos rėmimo centro „Rodzinna Warszawa“ kolektyvams už svetingą, šiltą ir nuoširdų priėmimą.


Shadow up