kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Erasmus+ projekto partnerių susitikimas Latvijoje

Spalio 4-8 dienomis Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio mokytojos Irena Makovska ir Elita Jurkevičienė, kartu su mokytojais iš Latvijos, Graikijos ir Ispanijos, dalyvavo Erasmus+ projekto „ICT and robotics in preschool education: a more attractive way for learning“ (lt. „IKT ir robotika ikimokykliniame ugdyme: patrauklesnis mokymosi būdas“) susitikime Latvijoje. Susitikimą organizavo ir koordinavo Aluksnės ikimokyklinio ugdymo įstaigos „Spriditis“ (Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis“) direktorė Modrite Voska ir mokytoja Dita Holla.


Pirmąją projekto dieną dalyviai aplankė Rigos senamiestį, susipažino su miesto istorija ir kartu išvyko į Aluksnę. Pakeliui tarp mokytojų vyrė diskusijos apie nuveiktas projektines veiklas bei jų tobulinimą, buvo siekiama išsiaiškinti kiekvino patirtį IKT ir robotikos srityse. Kitą dieną dalyviai lankėsi Aluksnės darželyje, kuriame šeimininkai su savo auklėtiniais pasitiko svečius muzikine programa. Vėliau stebėtos vaikų aktyviosios veiklos lauke (pvz. darželio kieme radus QR kodus ir juos nuskanavus, pasirodydavo informacija apie tam tikrą augalą ar gyvūną, kuri tuojau pat buvo aptariama), pravesta ekskursija po įstaigą, praktiškai pademonstrutos veiklos su „Ozobot“, „Bee-bot“ ir „Photon“ robotais. Šeimininkai taip pat pristatė prezentaciją apie projekto metu įgyvendintas veiklas. Per likusias projektinės savaitės dienas savo prezentacijas pristatė ir kitų šalių atstovai. Projekto koordinatorė iš Graikijos Anna Magkiosi pateikė gerosios patirties pavyzdžių, priminė kokias užduotis dar turi atlikti projekto partneriai, aptarė kito susitikimo, kuris greičiausiai lapkričio mėnesį vyks Lietuvoje, planą. Susitikimo metu dalyviai taip pat apsilankė Aluksnės savivaldybėje, kur sveikinimo žodį tarė Miesto tarybos pirmininko pavaduotoja Liga Langrate, o Švietimo skyriaus vadovė Gunta Kupča papasakojo apie pasiektą pažangą įvairiose su technologijomis susijusiose srityse Aluksnės rajone, taip pat jų ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

Projekto dalyviai nepritrūko ir ekskursijų po Aluksnę, bei jos apylinkes. Svečiai aplankė sovietinės armijos raketų bazę, Aluksnės traukinių stoties muziejų (taip pat turėjo galimybę pasivažinėti siauruku), muziejų „Aplinkos labirintas“, kuriame šeimininkė savo rankomis, iš surinktų stiklinių butelių, sukūrė nuostabius eksponatus, „Liaudies mergaičių“ parodą, „Ąžuolo“ muzikos mokyklą, kurioje pasinėrė į neišdildomų įspūdžių pilną muzikinę kelionę ir kita.

ERASMUS+ projektas „ICT and robotics in preschool education: a more attractive way for learning“ (lt.“IKT ir robotika ikimokykliniame ugdyme: patrauklesnis mokymosi būdas“) suteikia galimybę ne tik tobulinti mokytojų ir vaikų skaitmenines kompetencijas, įsitraukiant į IKT ir robotikos veiklas, bet ir susipažinti su įvairiomis kultūromis, lavinti bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius ir anglų kalbos žinias.Meninio ugdymo vyr. mokytoja
                                Elita Jurkevičienė
Nuotraukos: Ditos Holla, Irenos Makovskos ir Elitos Jurkevičienės

Shadow up