kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Projekt „Ludzie, miejsca i wydarzenia”

Projekt „Ludzie, miejsca i wydarzenia” – to wspólna inicjatywa Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Rady Metodycznej Koła Polonistów Rejonu Wileńskiego, był realizowany od 15 marca do 31 maja 2021 r. i skierowany do uczniów klas 5-IIG szkół podstawowych oraz gimnazjów rejonu wileńskiego. Celem tej inicjatywy jest upamiętnienie ważnych rocznic literackich i Święta Konstytucji 3 Maja oraz zgłębianie wiedzy o swoim regionie.


Uczniowie, biorący udział w projekcie edukacyjnym, mieli okazję poznać sylwetki ludzi, którzy zasługują na uznanie, są przykładem i źródłem inspiracji, ciężką pracą i wyrzeczeniami doszli do osobistego sukcesu, ale nigdy nie zapomnieli o swoich korzeniach.

Uczestnicy zaprezentowali również historię swojej Małej Ojczyzny, przedstawili znane im miejsca i krajobrazy. Zdobyli umiejętności prezentowania informacji w sposób ciekawy i oryginalny, gdyż zadaniem było wygłoszenie przemówienia na wybrany temat. Ogółem zostało nadesłanych 32 przemówienia. Najliczniejszą grupą okazała się I kategoria – uczniowie klas 5-6, gdyż nadesłano 13 prac, z kolei w II kategorii – uczniowie klas 7-8 było 12 prac, a w III kategorii – uczniowie klas 9-10 otrzymaliśmy 6 zgłoszeń.

Zachwyciły nas szczególnie te przemówienia, w których uczniowie odwoływali się do własnych doświadczeń, zgłębili dzieje swojej rodziny, miejscowości, szkoły. W szczery i sugestywny sposób starali się przekazać swoje myśli i emocje.

 

Dziękujemy wszystkim Młodym Oratorom, Nauczycielom, którzy czuwają nad rozwojem talentów swoich uczniów, i Rodzicom wspierającym dzieci, w rozwijaniu własnych pasji, za umożliwienie nam wysłuchania przemówień, w których ujawniły się wrażliwość, umiejętność wysłowienia się, bogata dziecięca wyobraźnia, a równocześnie dojrzałość w formułowaniu myśli.

Wyniki przedstawiamy poniżej:


I kategoria – uczniowie klas 5-6

Temat Urok mojej Małej Ojczyzny.

I miejsce – Mileja Steszko kl. 5, Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, nauczycielka Anna Bartoszko;

II miejsce – Beata Szczerbuk kl. 6, Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, nauczycielka Lucja Podworska;

III miejsce – Urszula Chodorowicz kl. 5, Gimnazjum w Rukojniach, nauczycielka Regina Iwaszko;

Wyróżnienie – Magdalena Mazajło kl. 5, Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie, nauczycielka Olga Wołkowicka;

Wyróżnienie – Krzysztof Wołodko kl. 6, Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach, nauczycielka Irena Szulska;

 

II kategoria – uczniowie klas 7-8

Temat W poszukiwaniu własnej tożsamości. Miejsca, ludzie, wydarzenia mojego regionu. 

I miejsce – Emilia Krasowska kl. 7, Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach, nauczycielka Anna Burbo;

II miejsce – Ariana Puncevičiūtė kl. 8, Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, nauczycielka Anna Bartoszko;

III miejsce – Urte Urszula Taraszkiewicz kl.7, Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce, nauczycielka Krystyna Dejnarowicz;

Wyróżnienie – Donata Savanevičiutė kl. 7, Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie, nauczycielka Alina Savanevičienė.

 

III kategoria – uczniowie klas IG-IIG

Temat Moja najpiękniejsza podróż literacka (utwory Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza) lub Konstytucja 3 maja – symbolem wolności  

I miejsce – Aneta Baranowska kl. 9, Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie, nauczycielka Alina Savanevičienė;

II miejsce – Wiktoria Jodko kl.10, Suderwska Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego, nauczycielka Krystyna Stankevičienė;

III miejsce – Kamila Wojnicz kl. 9, Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, nauczycielka Edyta Klimaszewska.

Laureaci i wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody oraz dyplomy, których fundatorami są: Wydział Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Stowarzyszenie Macierz Szkolna.

 

Koordynatorzy projektu:
Lucja Kuzborska
Alicja Rosowska
Ilona Herman

Zdjęcie ilustracyjne unsplash.com

Shadow up