kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paskirstytos lėšos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 m. projektams įgyvendinti

Informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A27(1)-3550 „Dėl lėšų paskirstymo projektams finansuoti“ buvo paskirstytos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 m. projektams skirtos lėšos – 204 862 Eur, iš kurių 170 712 Eur valstybės lėšų ir 34 150 Eur savivaldybės lėšų.


 

Eil.

Nr.

Pareiškėjas

Prašoma suma (eurais)

Juridinio asmens kodas

Surinktų balų vidurkis

Projekto pavadinimas

Skirta suma (eurais)

Finansuotini projektai

1.

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

28 362

191973072

35

Kurčio vaiko šeima 2022

23 538

2.

VšĮ LASS šiaurės rytų centras

38 952

248161410

33,5

Aktyvus visuomenėje

26 231

3.

Vilniaus rajono neįgaliųjų draugija

24 664

302905226

41,5

Kokybiškos socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems Vilniaus rajone

22 000

4.

Asociacija „Vilniaus lietaus vaikai“

42 991,79

305366887

35,5

Vilniaus rajono vaikų, turinčių įvairiapusius raidos sutrikimus, socialinės integracijos bei įtraukties į visuomenę stiprinimas.

33 383

5.

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras

12 112

125297336

43,5

Socialinės reabilitacijos paslaugos Vilniaus rajono kurčiųjų bendruomenei (2022)

12 038

6.

VšĮ Menava

43 000

124865622

40,5

Individualios paslaugos nefrologiniams ligoniams palydint ir pavežant

39 120

7.

VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba

12 434

301790792

37,5

Asmenų, turinčių psichikos negalią įtrauktis į užimtumą ir visuomenės gyvenimą

10 471

8.

VšĮ Socialinis taksi

42 997,32

305650211

33

Socialinis taksi - žmonių su negalia ir jų šeimos narių savarankiškumo ir užimtumo didinimas

19 943

9.

Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija

33 096,99

191869255

33,5

2022 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

18 138

 

Viso:

278 610,1

 

 

 

204 862

 

Informuojame, kad atliekant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 m. projektų paraiškų vertinimo procedūras nefinansuotinų ir atmestinų projektų nebuvo. Savivaldybės administracija per 7 darbo dienas raštu informuos kiekvieną organizaciją dėl projektų finansavimo.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up