kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Radni rejonu wileńskiego przyjęli kilkadziesiąt uchwał ważnych dla mieszkańców

24 września w sposób zdalny odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. 29 radnych podwileńskich pochyliło się nad uchwałami oświatowymi, budżetowymi infrastrukturalnymi i innymi – ogółem nad 28 projektami uchwał.


Budżet

Radni głosowali za zwiększeniem budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego na rok bieżący. Dodatkowo uzyskane środki samorząd skieruje na pomoc socjalną dla uczniów w postaci artykułów żywnościowych (30 tys. euro), umocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej w rejonie (93 tys. euro), zakładom opieki medycznej w ramach prowadzonego szczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 (22 tys. euro). Dodatkowo Samorząd uzyskał finansowanie w wysokości 153 tys. euro na realizację projektów inwestycyjnych.

Oświata

Radni rejonu wileńskiego głosowali za zwiększeniem liczby specjalistów do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od września tego roku dodatkowo utworzono 10,5 etatów pomocników nauczycieli, zaś od 1 października ich liczba zwiększy się o kolejnych 5,5 etatów. Jest to reakcja Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego na zwiększająca się liczbę uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wyraz dbałości o należyte kształcenie takich dzieci.

Ochrona zdrowia

Już od 2014 roku Samorząd Rejonu Wileńskiego wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego finansują młodym osobom studia medyczne, te z kolei zobowiązują się do wykonywania pracy na rzecz mieszkańców rejonu przez okres 5 lat. W ten sposób instytucje radzą sobie z problemem braku lekarzy i zwiększają ten samym dostęp mieszkańców do usług wysoko wykwalifikowanych lekarzy. Dzisiaj Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła umowę o finansowanie studiów kolejnego studenta rezydenta (kardiologa).

Infrastruktura

Radni zatwierdzili zaktualizowaną listę dróg i ulic publicznych o znaczeniu lokalnym oraz przytaknęli uzupełnieniu trybu wpisywania dróg i ulic do tej listy.

Kolejne głosowanie dotyczyło zaaprobowania wykazu prac nad poprawą stanu dróg i ulic w gminach rejonu wileńskiego, których (gmin) jest aż 23.

Radni podwileńscy zaakceptowali ponadto projekt, zgodnie z którym we wsi Dusienięta na terenie gminy Czarny Bór urządzony zostanie plac dla dzieci i strefa dla miłośników uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Plac ten będzie miał powierzchnię 0,0424 ha.

Radni wyrazili zgodę na to, by ulicy we wsi Szwedy na terenie gminy awiżeńskiej nadać nazwę Hortensjowej.

Uznanie dla zasłużonych samorządowców

Na zakończenie obrad przybliżono sylwetkę Rimantasa Gerdvilisa, wicedyrektora administracji rejonu wileńskiego, który za swój wkład w rozwój i umacnianie Samorządu Rejonu Wileńskiego, jest kandydatem do nagrody Rycerza „Złotej Wici” przyznawanej dla samorządowców ze szczególnymi zasługami.

„Jest to wieloletni samorządowiec, który pracuje na rzecz mieszkańców nie szczędząc nawet własnego zdrowia. Jet to osoba o szerokich kompetencjach, uczciwy, pracowity człowiek. Bardzo bym chciała, by zarząd Stowarzyszenia Samorządów pozytywnie zaopiniował nasz wniosek i naszego kandydata” – powiedziała mer Maria Rekść znana ze swej uczciwości, wywiązywania się z obietnic i oddania sprawom mieszkańców rejonu wileńskiego.

Kandydaturę tego zasłużonego samorządowca poparli wszyscy obecni na sesji radni podwileńscy.

Rimantas Gerdvilis (foto.archiwum)


Tłumaczenie L24.lt

Shadow up