kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sukurtas virtualus Vilniaus rajono kultūros ir tradicijų žemėlapis

Nuo šiol keliauti Vilniaus rajono kultūros ir tradicijos pėdsakais bus galima ir virtualiai – sukurtas virtualus Vilniaus rajono kultūros ir tradicijų žemėlapis. Virtualus žemėlapis sukurtas Vilniaus rajono savivaldybei įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą bendradarbiavimo per sieną projektą „Atraskime regiono šaknis iš naujo“ Nr. ENI-LLB-1-108, įgyvendinamą pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos prioritetą „Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas“.


Vilniaus rajono interaktyvus žemėlapis suskirstytas į 23 rajono seniūnijas. Susipažinti su atitinkamos seniūnijos istorija ir tradicijomis, renginiais, žymiais kultūros objektais ir čia kuriančiomis bei gyvenančiomis žinomomis asmenybėmis galima neišeinant iš namų, o susidomėjus – lankytinus objektus aplankyti ir gyvai.  

Interaktyvus žemėlapis taip pat leidžia pasirinkti paieškos kategorijas. Galima susipažinti su visomis Vilniaus rajono įžymiomis vietomis, asmenybėmis, istorija, kultūra ir papročiais, religinėmis bendruomenėmis ir tautinėmis mažumomis. Taip pat yra virtualus turas, kuris pagal pasirinktą keliavimo būdą atrinks ir pateiks galimus objektus.

Virtualiai susipažinus su Vilniaus rajono kultūra ir tradicijomis žemėlapis siūlo jau turimas ir įgytas žinias pasitikrinti sprendžiant interaktyvų testą, kurio atsakymai padės virtualiai nupinti unikalią ir nuo Vilniaus krašto neatsiejama margaspalvę verbą.

Žemėlapis šiuo metu pateikiamas lietuvių ir lenkų kalbomis. Netrukus bus sukurtos žemėlapio versijos rusų ir anglų kalbomis.

Džiaugiamės, kad nuo šiol Vilniaus rajono gyventojai ir svečiai galės virtualiai susipažinti su Vilniaus rajono daugiakultūrine, spalvinga ir marga istorija, giliomis tradicijos ir čia kuriančiais žmonėmis. Kviečiame virtualiai apžvelgti žinomus objektus ir apsilankyti gyvai!

Žemėlapio internetinė svetainė: https://kulturairtradicijos.vrsa.lt/

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija projektą įgyvendina kartu su partneriais: Žiemgalos planavimo regionu (pagrindinis paramos gavėjas, Latvija), Polocko vykdomojo komiteto Švietimo, sporto ir turizmo skyriumi (Baltarusija), Neretos savivaldybe (Latvija), Jėkabpilio miesto savivaldybe (Latvija), Rokiškio krašto muziejumi (Lietuva).

Projektą finansuoja Europos Sąjunga: bendra projekto vertė sudaro 1 031 590,97 eurų, Europos Sąjunga projektui skiria 928 431,87 eurų finansavimą (90 proc.), 10 proc. sudaro partnerių lėšos. Vilniaus rajono savivaldybei projekte skirta 152 997,60 eurų.

Projekto tikslai:

– skatinti nematerialiosios kultūros ir vietinės istorijos paveldo išsaugojimą, prieinamumą ir vystymą gerinant tvarų kultūrinio turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje bei Baltarusijoje;

– saugoti, ugdyti ir perduoti nematerialiosios kultūros paveldo ir vietinės istorijos žinojimą, įgūdžius, stiprinant esančius istorinius ryšius tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos;

– vystyti ir skatinti kultūros ir istorijos paveldą kaip ilgalaikį kultūrinio turizmo traukos objektą;

– skatinti kūrybingą vietinio kultūros paveldo ir unikalių tradicijų panaudojimą, gerinant sąlygas kūrybingam industrijų sektoriui.

Projekto veiklos:

– organizuoti tradicinius renginius, parodas, plenerus, skirtingų kartų susitikimus;

– įrengti inovatyvias ir interaktyvias ekspozicijas;

– organizuoti seminarus, mokymus kultūros ir turizmo sektoriaus specialistams;

– sukurti bendrus turizmo maršrutus; turizmo atpažinimo simbolius; parengti informacinę medžiagą;

– dalintis gerąja patirtimi, mainų vizitai.

Projekto trukmė: 2019-05-14 – 2021-05-13.

Šį žemėlapį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad šis leidinys atspindi Europos Sąjungos poziciją.

www.eni-cbc.eu/llb

 

Shadow up