kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtinti dienos socialinės globos paslaugų įkainiai

Rugsėjo 27 dieną Lietuvoje minėjome Socialinių darbuotojų dieną, o rugsėjo 25 d. vykusio Tarybos posėdžio metu buvo patvirtinti svarbūs sprendimai, padėsiantys užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą labiausiai pažeidžiamai Vilniaus rajono gyventojų grupei – asmenims turintiems proto, psichinę, fizinę ar kompleksinę negalią. Vilniaus rajono taryba patvirtino naują Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro dienos socialinės globos paslaugų kainą bei maksimalų dienos socialinės globos išlaidų finansavimo dydį.


Savivaldybės finansuojama dienos socialinės globos kaina vienam paslaugų gavėjui Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centre sieks 892 eurų per mėnesį. Ši suma padidėjo 60 proc. lyginant su prieš tai taikyta paslaugos kaina. Tai leis užtikrinti tinkamą paslaugų lygį, daugiau lėšų skirti visai centro išlaikymo bazei – darbo su centro lankytojais priemonėms, jų turiningo laisvalaikio organizavimui ir kt.

Pirmajame rudens Tarybos posėdyje taip pat pritarta maksimalaus perkamų dienos socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo dydžio nustatymui, kuris sieks 890 eurų per mėnesį. Šias lėšas negalią turintys Vilniaus rajono gyventojai galės panaudoti lankydamiesi kitose, ne Savivaldybės pavaldumo dienos centruose. Šiuo metu yra sudarytos sutartys su keturiais dienos centrais: VšĮ Markučių dienos veiklos centras, VšĮ „Vilties akimirka“, Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras ir Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras.

Vilniaus rajono socialinės rūpybos skyriaus duomenimis, šiuo metu dienos socialinės globos paslaugas Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centre gauna 39 asmenys, dar 5 asmenims Savivaldybė finansuoja dienos socialinės globos paslaugas kitose globos įstaigose, su kuriomis yra pasirašytos paslaugų teikimo sutartys. Panaši situacija buvo ir pernai, Nemenčinės centre 2019 m. paslaugas gavo 42 asmenys ir 7 negalią turintiems Vilniaus rajono gyventojams Savivaldybė finansavo paslaugą kitose įstaigose.

Asmenims, norintiems lankyti Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centrą, dėl socialinių paslaugų skyrimo reikia kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą.

Asociatyvi nuotr. pixabay.com

 

 

 

 

 

 

 

Shadow up