kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vaiko adaptacija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Nors jau ugdymo procesas įstaigose įsibėgėjo, vaiko adaptacijos tema yra aktuali nuolatos. Lopšelinukams, ikimokyklinio amžiaus vaikams bei tėvams, rugsėjis yra labai sunkus metas. Laikas, kai reikia adaptuotis, prisitaikyti prie naujos realybės, naujų iššūkių ir pokyčių.


Vaiko prisitaikymas darželiuose

Vaikas ateidamas į lopšelį arba ikimokyklinę grupę, patenka į visiškai naują pasaulį. Tai vieta, kur jis dar nebuvo atsidūręs. Jam, naujoje erdvėje, yra tiek daug naujo, nežinomo, žavingo ir net stebuklingo. Žvelgdamas į visa tai, jaučia daug emocijų kurių nebuvo patyręs, o ir jausmus, kuriuos jaučia nežino kaip aiškiai suskirstyti: į teigiamus ar į neigiamus.

Kiekvienas vaikas yra individualus, iki 2 metų vaikai išsiskyrimo procesą išgyvena lengviau, jie nori bendrauti su savo bendraamžiais, tuo tarpu 2 metų vaikai ir vyresni jau labiau  supranta save ir savo aplinką, gali jausti didesnį nerimą svetimų asmenų (vaikų, mokytojų) akivaizdoje.

Vaiko adaptacija darželyje gali trukti nuo savaites iki kelių savaičių. Kiekvienam vaikui reikia skirtingo laiko priprasti prie naujos erdvės, situacijos, triukšmo, žmonių ir kitokio dienos režimo.

Kaip tėvams pasiruošti vaiko adaptacijai?

Daugelis tėvų tik sužinoję, kad vaikas nuo rugsėjo pradės lankyti darželį, jau iš anksto ruošia vaiką naujai situacijai, o kaip tai daro? (dažniausiai pasikartojantys tėvų atsakymai)

- Žaidžia slėpinių, kad kurį laiką vaikas nematytų mamos ir paskui atsiranda;

- Palieka vaiką seneliamstaip vaikai supranta, kad su kitais suaugusiais galima jaustis saugiai ir linksmai praleisti laiką;

- Daug laiko praleidžia vaikų aikštelėje, kur yra daug vaikų, suaugusiųjų;

- Daug teigiamo pasakojimo apie darželį, vaikus.

Taip elgiantis, tėvų nuomone, vaikas į naują aplinką įsilieja greičiau ir prisitaiko greičiau. Dažnai būna, kad vaikai net nepastebi tėvų dingimo, o džiaugiasi bendravimų su draugais, laimingai pasiduoda dienos ritmui. Taip yra tokie atvejai, kai vaikas nėra emociškai pasirengęs tokiems dideliems gyvenimo pokyčiams; verkimas, nenoras likti grupėje, purtosi ir pan. Tėvų vaidmuo tokioje situacijoje irgi yra labai svarbus, nes vaikas pastebi ir mato tėvų nerimą, baimę ir kitokias neigiamas reakcijas, jeigu jas tėvai išreiškia, pradeda ,,manipuliuoti“ tėvais o jie iš gailesčio pasiima vaiką. Toks tėvų elgesys nėra geras, atima vaikų galimybes susipažinti, susidraugauti su mokytojais ir bendraamžiais.


Patarimas – tėvams, kurių vaikai lanko darželį

Kantrybė – suplanuoti sau dienotvarkę, kad greičiau praeitų laikas;

Papasakoti kuo daugiau informacijos mokytojams apie vaiką – taip padėsite greičiau susidraugauti su jūsų vaiku;

- Nekalbame prie vaikų neigiamai apie mokytojas – paskui vaikas žiūri į mokytoją tėvų akimis;

- Bendravimas, bendradarbiavimas, pasitikėjimas – reikia pasitikėti, bendradarbiauti su mokytojais, kurie dienos metu dirba, užsiima veikla, saugo jūsų vaiką;

- Nežadėti vaikui to, ko negalėsite ištesėti – pvz. tėvai dažnai pasako, kad greitai ateis vaiko pasiimti, o vaikas neturi laiko suvokimo, ir tas „greitai“ jam trunka visą amžinybę, reikia konkretumo.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų vaidmuo adaptacijos metu

Rugsėjui prasidedant mokytojai ruošia edukacinius užsiėmimus, grupės kampelius, saugią aplinką, rašo metinius planus, kad viskas tiktų ir atitiktų vaikų poreikius, amžių  ir jų galimybes. Kaip kiekvienoje šeimoje taip ir grupėje, yra taisyklės ir reikalavimai, kurių tėvai turi laikytis. O prie pokyčių ne tik vaikams sunku adaptuotis, bet ir tėvams.

Reikia pripažinti, kad mokytojas yra pagrindinis paramos šaltinis vaiko buvimo darželyje metu: žaidžia, stebi, myluoja, ramina, skatina ir pan. Matant, kad vaikui sunku adaptuotis grupėje, kiekvienas mokytojas ieško sprendimų, bendradarbiauja su tėvais, kad vaikas greičiau, lengviau ir be streso adaptuotųsi. Svarbus yra pirmas susirinkimas, kur mokytojai visada pasako svarbiausią informaciją, pabrėžiant vaikų adaptaciją grupėje. Kiekvienoje įstaigoje adaptacija vyksta skirtingai, bet jį priklauso nuo tėvų ir mokytojų partnerystės, bendravimo ir bendradarbiavimo, „Išklausyk, suprask, bendradarbiauk, veik“.

Patarimas – I.U. Mokytojams, dirbantiems ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje

Pirmą tėvų susirinkimą pravesti birželio arba rugpjūčio mėnesiais – tėvams bus ramiau, nes žinos pagrindinę informaciją ir turės laiko priprasti ir suvokti, kad laukia adaptacija;

- Priimti iš karto ne visą grupę, o po 4 vaikus kiekvieną savaitę – geriau susipažinti su vaiku, jo poreikiais, pomėgiais ir vaikas geriau susipažins su nauja jam aplinka;

- Duoti šansą – vaikui, kuriam nesiseka adaptuotis, tiesiog leisti tėvams jį atsivesti porai valandų ir taip prailginant laiką, o kai jau vaikas šias valandas ramiai leidžia grupėje tada galima palikti visai dienai;

- Leisti  vaikui atsinešti ir palikti grupėje žaislą – taip vaikas jausis saugesnis, kai naujoje aplinkoje yra kažkas „Savo“ ir ramiau miegos per pietų miegą;

- Kiekviena diena kuo daugiau žaidimų, užsiėmimų – panaudojant įvairias priemones (vaikas daugiau žais, veiks, pripras prie naujos aplinkos).

Patarimas – I.U. Mokytojams, dirbantiems ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje

- Daugiau informacijos sužinoti apie vaiką žinodami jo pomėgius, pavyks greičiau susidraugauti ir įgauti vaiko pasitikėjimą;

- Skirti savaitę susipažinimui – taip vaikas pradžioje pamatys, kad yra svarbus, laukiamas, norės bendrauti su bendraamžiais ir mokytojais;

Leisti atsinešti kelėtai dienų porą žaislų – tai padės prie jo pritraukti daugiau draugų ir per bendrus žaidimus susidraugauti;

- Per užsiėmimus, žaidimus kalbėtis keičiant balso intonaciją – galima pralinksminti vaiką – vaikus, busite jam įdomi, linksma ir maloni.

Vaiko adaptacija priklauso nuo tėvų ir mokytojų partnerystės, bendravimo ir bendradarbiavimo, svarbiausia nepamiršti pagrindinės taisyklės „Išklausyk, suprask, bendradarbiauk, veik“.

 

 

 

Teksto autorė: Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio
Vyresn. mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Božena Naimovič

Shadow up