kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kierownictwo Samorządu Rejonu Wileńskiego wzięło udział w dorocznym zjeździe samorządowców

Podczas odbywającego się dzisiaj XXVII dorocznego zjazdu Litewskiego Stowarzyszenia Samorządów Samorząd Rejonu Wileńskiego reprezentuje kierownictwo: mer Maria Rekść, wicemerowie Teresa Dziemieszko i Robert Komarowski oraz radni podwileńscy. Spotkanie samorządowców odbywa się w w Towianach, rejon wiłkomierski.


Opanowanie pandemii, kryzys migracyjny i bezpośrednie wybory merów – takie najważniejsze wyzwania dla sektora samorządowego wymienił prezes Stowarzyszenia Samorządów Mindaugas Sinkevičius.

Stowarzyszenie wezwało władze centralne do uprawomocnienia bezpośrednich wyborów merów. W ten sposób, jak zaznaczono, zostaną spełnione oczekiwania mieszkańców i zapewniona stabilność polityczna, którą gwarantuje działający już od dwóch kadencji system bezpośrednich wyborów merów.

Na zjeździe podjęto decyzję o tym, że Stowarzyszenie Samorządów dalej będzie zabiegało o realizację celów długofalowych, wśród których są m.in.: umacnianie niezawisłości finansowej samorządów i bardziej elastyczne możliwości zaciągania pożyczek na projekty inwestycyjne, przyznanie samorządom prawa dysponowania gruntami państwowymi i zrównoważony rozwój gospodarczy regionów.

130 delegatów z 58 samorządów, w tym Samorządu Rejonu Wileńskiego, przyjęło rezolucję wzywającą władze centralne do uprawomocnienia w ustawodawstwie możliwości bardziej elastycznego zaciągania przez samorządy kredytów niezbędnych na realizację projektów współfinansowanych przez UE, które wpływają na zmniejszenie różnic regionalnych i mają zapewnić mieszkańcom prawo do wysokiej jakości usług publicznych niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

Na posiedzeniu zaznaczono, że nieco ruszył do przodu proces przekazania dla samorządów prawa dysponowania gruntami państwowymi na terenie miast i miasteczek. Samorządowcy wyrazili nadzieję, że odpowiednie poprawki trafią pod obrady Sejmu już podczas sesji jesiennej.

Samorządowcy omówili ponadto na zjeździe zmiany w zakresie polityki regionalnej, ochrony środowiska, energetyki, oświaty, dziedzinie socjalnej, zdrowotnej i komunikacji, które zaszły w tych sektorach w ostatnim czasie. 

Samorząd Rejonu Wiłkomierskiego zaprezentował na zjeździe projekt parku miniatur „Mini Litwa”. W ramach przedsięwzięcia każdy samorząd w kraju zaproponuje swój obiekt, który w zmniejszonej wersji zostanie rozlokowany w parku miniatur, którego obszar wyniesie 1,65 ha. Rejon wileński w parku miniatur „Mini Litwa” będzie symbolizował mejszagolski dwór Houwaltów.


Tłumaczenie L24.lt

Shadow up