kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Maišiagalos miestelyje reikšmingas įvykis – atidengta atminimo lenta ir Maišiagalos Houvalto dvaro rūmų aikštei suteiktas Prezidento Lecho Kačynskio vardas

Šiandien, lapkričio 8 d., prie kun. Juzefo Obremskio muziejaus iškilmingai atidengta memorialinė lenta įamžinanti Lenkijos Respublikos Prezidento Lecho Kačynskio bei Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus viešnagę Vilniaus krašto patriarcho kun. prelato Juzefo Obrembskio 100-mečio jubiliejaus proga. Siekiant įamžinti abiejų šalių draugystę ir istorinę buvusiojo Lenkijos Respublikos Prezidento Lecho Kačynskio asmenybę, Maišiagalos Houvalto dvaro rūmų aikštei suteiktas Prezidento Lecho Kačynskio vardas.


Idėją įamžinti Lenkijos Prezidento atminimą Vilniaus rajone inicijavo Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS). Š. m. sausio 26 d. vykusio Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu palaikant Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos poziciją bei atsižvelgiant į Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos bendruomenės ir Maišiagalos seniūnijos seniūno prašymus buvo priimtas sprendimas pavadinti aikštę prie Houvalto rūmų Maišiagaloje Lecho Kačynskio vardu. Taryba taip pat nutarė, kad pagerbiant dviejų šalių Prezidentų viešnagę Vilniaus krašte, bus įrengta atminimo lenta šalia Vilniaus rajono Maišiagalos kunigo J. Obrembskio muziejaus.

Maišiagala, kaip vieta, skirta Lenkijos Prezidento atminimo įamžinimui, pasirinkta neatsitiktinai. Maišiagalos miestelis garsėja žymia istorine asmenybe – 60 metų čia gyveno bei tarnavo kunigas, monsinjoras, Vilniaus krašto patriarchas Juzef Obrembski. Jo gyvenimas ir tarnystė didžiosiomis raidėmis įrašyta į Vilniaus krašto, kurį jis taip nuoširdžiai ir karštai mylėjo, istoriją. Už nuopelnus Lietuvai ir Vilniaus rajonui kunigui prelatui 2002 m. suteiktas Vilniaus rajono garbės piliečio vardas.  Kun. prelatas Juzef Obrembski sulaukus garbaus 100-mečio jubiliejaus, būtent Maišiagalos miestelyje, 2006 m. jį aplankė, išreiškė pagarbą ir padėką už ilgametę ganytojišką tarnystę Lenkijos bei Lietuvos Prezidentai Lech Kačynski ir Valdas Adamkus. Šią reikšmingą viešnagę nuo šiandien prie kun. Juzefo Obremskio muziejaus įamžino memorialinė lenta.

Minint Lietuvos ir Lenkijos valstybių atkūrimo šimtmetį bei siekiant pagerbti abiejų tautų draugiškus santykius, kuriuos puoselėjo Prezidentas Lechas Kačynskis kartu su Lietuvos Respublikos Prezidentu Valdu Adamkumi, nuspręsta Maišiagalos Houvalto dvaro rūmų aikštei suteikti Lecho Kačynskio vardą. Aikštė įamžino ne tik istorinį apsilankymą, bet ir didingą istorinę asmenybę, simbolizuojančią taiką, santarvę ir dviejų šalių draugystę.

Džiaugiamės, kad atminimo lentos atidengimo ir Prezidento Lecho Kačynskio vardo suteikimo ceremonijos Maišiagalos Houvalto dvaro rūmų aikštei iškilmės sulaukė tiek daug garbingų svečių. Iškilmingose ceremonijose dalyvavo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos lyderis, Europos Parlamento narys Valdemar Tomaševski, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijos seniūnė Rita Tamašiunienė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijos seniūnės pavaduotoja Vanda Kravčionok, Seimo nariai Česlav Olševski ir Jaroslav Narkevič, Lenkijos ambasadorė Lietuvoje Uršula Doroševska, Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Tarybos nariai bei Savivaldybės administracijos valdžios atstovai. Iškilmėse taip pat dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, kun. Prelatas Jan Kasiukevič, Dūkštų Šv. Onos parapijos klebonas kunigas Henrik Naumovič, Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos, Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio bendruomenės bei vietos gyventojai.
 

Dviejų šalių prezidentų viešnagę Vilniaus krašte įamžinančios atminimo lentos atidengimo iškilmės

Visus susirinkusius prie kun. Juzefo Obrembskio muziejaus pasveikino Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst ir prisimindama kunigo prelato šviesųjį atminimą, pasidžiaugė, kad šios iškilmės leidžia dar kartą pagerbti jo didingą asmenybę: „Galime didžiuotis, kad Vilniaus kraštas turi tokią didingą asmenybę, palikusią gilų pėdsaką mūsų istorijoje. Jis gyveno mūsų žemėje ir liks amžinai gyventi mūsų širdyse“, – tarė savo kalboje merė.

Prie sveikinimų prisidėjęs LLRA-KŠS lyderis ir Europos Parlamento narys Valdemar Tomaševski pabrėžė Prezidento Lecho Kačynskio istorinio apsilankymo reikšmę ir abiejų šalių draugiškų santykių svarbą. Kalbėdamas apie kun. Juzefo Obrembskio asmenybę ir jo garbei įkurtą muziejų, V. Tomaševski padėkojo Vilniaus rajono savivaldybės merei Marijai Rekst už šį memorialinį muziejų, kuris atgaivina mūsų atmintį apie didingą kunigo asmenybę ir stiprina bendruomenių ryšius su šia reikšminga vieta.  

Prisimindama šviesaus atminimo Vilniaus krašto patriarcho ir tragiškai žuvusiojo Prezidento Lecho Kačynskio asmenybes bei akcentuodami abejų šalių draugiškus santykius, Lenkijos ambasadorė Lietuvoje Uršula Doroševska perskaitė Lecho Kačynskio 2010 metais siųstą originalų laišką Vilnijos patriarchui. Šiš laiško originalas perduotas į kun. Juzefo Obrembskio muziejų. Ambasadorė taip pat perskaitė laišką, nuo žuvusiojo prezidento brolio, partijos Teisė ir Teisingumas įkūrėjo Jaroslavo Kačinskio (lenk. Jarosław Kaczyński), kuriame jis dėkoja už brolio asmenybės įamžinimą Vilniaus rajone ir išskiria jį kaip didelį Vilniaus krašto gerbėją. Lenkijos Respublikos Prezidento Nacionalinės plėtros tarybos narys Rafal Džieciolovski perskaitė raštą nuo Lenkijos Prezidentūros kanceliarijos vadovo Adamo Kviatkovskio.

Po visų atminimo žodžių kun. Prelatas Jan Kasiukevič pašventino memorialinę lentą žyminčią, kad čia lankėsi Lenkijos ir Lietuvos Prezidentai Lech Kačynski ir Valdas Adamkus bei pakvietė visus bendrai maldai.
 

Prezidento Lecho Kačynskio vardo suteikimo ceremonija Maišiagalos Houvalto dvaro rūmų aikštei

Houvalto dvaro rūmų aikštėje Vilniaus rajono savivaldybės merė visiems susirinkusiems perskaitė 2018 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimą dėl Lecho Kačynskio vardo suteikimo Maišiagalos Houvalto dvaro rūmų aikštei ir pakvietė Maišiagalos miestelio gyventoją ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijos seniūnę Ritą Tamašiunienę ir jos pavaduotoją Vandą Kravčionok bei Seimo narius Česlavą Olševskį ir Jaroslavą Narkevič, atidengti simbolinę lentą, įamžinančią Prezidento Lecho Kačynskio vardo suteikimą aikštei.

Maišiagalos seniūnijos seniūnas Andžej Adomaitis savo kalboje padėkojo Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariams už priimtą sprendimą. Seniūnas taip pat neslėpė pasididžiavimo, kad aikštė Lecho Kačynskio vardu bus Maišiagaloje ir vylėsi, kad tai bus poilsio ir susitikimo vieta ne tik miestelio gyventojams, bet ir užsienio svečiams. Prie sveikinimų prisidėjo ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijos seniūnė Rita Tamašiunienė: „Noriu pasidžiaugti, kad abiejų Prezidentų vizitas įgavo mūsų istorijoje naują atspalvį, sukūrė naują puslapį istorijoje ir ilgai liks mūsų atmintyje“, – tarė R. Tamašiunienė.

Po iškilmingų ceremonijų Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje buvo celebruotos šv. Mišios Lenkijos Nepriklausomybės 100-čio bei draugiško lietuvių ir lenkų tautų tarpusavio supratimo ir bendrystės proga.

 

 

Shadow up