kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje patvirtinti priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai 2013-2014 m. m., patvirtintas socialinių paslaugų 2013 m. plano projektas, merė Marija Rekst pristatė 2012 metų veiklos ataskaitą

Š. m. kovo 29 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo patvirtinti priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai 2013-2014 mokslo metams. Iš viso bus 60 priešmokyklinių grupių. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos parengė ikimokyklinio ugdymo programas atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus, įvertinus šeimų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, poreikius, bei vietos bendruomenės ir vaikų saviraiškos poreikius, o taip pat, galimybę teikti pagalbą šeimai ir vaikui.


Švietimo skyrius pateikė projektą, kuriuo nustatomas Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priėmimo laikas, klasių skaičius ir mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse 2013-2014 mokslo metams.

Tarybos posėdyje patvirtintas Socialinės rūpybos skyriaus parengtas Vilniaus rajono savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų plano projektas. 2013 metais savo veiklą socialinių paslaugų srityje toliau tęs Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras, Paberžės socialinės globos namai, Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras, Juodšilių bendruomenės centras, savarankiško gyvenimo namai „Po vienu stogu“, pagalbą namuose teiks lankomosios priežiūros darbuotojai, Socialinės rūpybos bei Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistai. Bus tęsiami vaikų globos namų Dūkštų seniūnijoje įkūrimo darbai.

Tarybos nariai vienbalsiai balsavo už Vilniaus rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių fizinio aktyvumo skatinimo programos 2013 m. patvirtinimą. Fizinis aktyvumas yra būtina ir neatskiriama sveikos gyvensenos dalis, teigiamai veikianti vaiko, o vėliau ir suaugusiojo sveikatą.  Programai įgyvendinti planuojama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų skirti  8090 Lt.

Tarybos posėdį vainikavo išsamus merės Marijos Rekst 2012 metų veiklos ataskaitos pristatymas. 

Shadow up