kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame siūlyti atstovus į bendruomeninių organizacijų tarybą

Vilniaus rajono savivaldybės administracija organizuoja bendruomeninių organizacijų atstovų atranką į bendruomeninių organizacijų tarybą. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš savivaldybės institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų laikantis pariteto principo.


Savo atstovus gali siūlyti visos juridinį statusą turinčios bendruomeninės organizacijos (pateikdamos skenuotą siūlymą), pasiūlydamos po vieną atstovą. Bendruomeninių organizacijų taryba sudaroma iš 11 narių laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro bendruomeninių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovai.

Bendruomeninių organizacijų taryba:

1. teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;
2. teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų eiti seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
3. teikia siūlymus savivaldybių institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
4. dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse bendruomeninių organizacijų plėtros politikos klausimams svarstyti;
5. dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su bendruomeninių organizacijų veikla, projektus;
6. skleidžia informaciją apie savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį (Savivaldybės tinklapyje www.vrsa.lt);
7. inicijuoja bendruomeninių organizacijų pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;
8. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

 

Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai

Jeigu bus pasiūlyta daugiau asmenų, bus organizuojamas bendruomeninių organizacijų atstovų susirinkimas, kurio metu bus išrenkami tik 6 bendruomeninių organizacijų atstovai į tarybą. Užpildytų siūlymų formų laukiame iki š. m. liepos 15 d. 16 val. el. paštu vrsa@vrsa.lt. Daugiau informacijos teikiama tel. (8 5) 2730068 ir el. paštu Egle.Liaudginaite@vrsa.lt.


Asociatyvi nuotrauka www.pexels.com

Shadow up