kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimo

Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad nuo 2021 m. gegužės 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 10, 11, 12, 14, 15, 161, 171, 21, 22, 25, 26 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 162 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (toliau – Tabako kontrolės įstatymas), kuriuo numatyta licencijuoti mažmeninę prekybą elektroninėmis cigaretėmis, jų pildyklėmis ir žoliniais rūkomaisiais gaminiais (toliau – su tabako gaminiais susiję gaminiai).


Taip pat nuo 2021 m. gegužės 1 d. įsigalioja  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 261, kuriame yra nustatyta nauja licencijos rūšis – licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais.

Ūkio subjektai, kurie šiuo metu vykdo ar po gegužės 1 dienos planuoja pradėti vykdyti mažmeninę prekybą su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, privalo įsigyti naują licenciją.

Tabako kontrolės įstatymo pakeitimų įsigaliojimo data teisiškai suponuoja, kad pranešimai ir paraiškos dėl licencijos išdavimo gali būti pradėti teikti savivaldybių vykdomosioms institucijoms ne anksčiau kaip gegužės 1 dieną, tačiau Vilniaus rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento raštus, praneša, kad dar neįsigaliojus Tabako kontrolės įstatymo ir Taisyklių pakeitimams, jau priima ūkio subjektų, norinčių gauti licencijas verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, pranešimus dėl licencijos gavimo.

Primename, kad ūkio subjektas, norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai pateikia pranešimą apie planuojamą veiklą.

Už licencijos išdavimą mokama nustatyta valstybės rinkliava.

Informacija apie licencijų (leidimų) išdavimą pateikiama Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt, skiltyje Paslaugos  23.1 Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Ekonomikos ir turto skyriaus vyriausiąją specialistę Ingą Kucevič (tel. (8 5) 275 5064) pirmadieniais  ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadieniais nuo 7.00 val. iki 14.45 val. (pietų pertrauka 11.30  12.15) arba el. paštu inga.kucevic@vrsa.lt

 

Asociatyvi nuotr. unsplash.com 

Shadow up