kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Relacje z XXIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 

            W dniach 23-24 lutego br. w Szkole Średniej w Ławaryszkach miała miejsce XXIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na etapie rejonowym. Mieliśmy ogromny zaszczyt witać w murach naszej szkoły uczestników tegorocznej olimpiady oraz polonistów rejonu wileńskiego. W tym roku do eliminacji rejonowych przystąpiło aż 30 uczestników. Pomimo niesprzyjającej pogody wszystkim towarzyszył olimpijski nastrój. W pierwszym dniu olimpiady mieliśmy eliminacje pisemne, gdzie uczniowie wykazali swoją wiedzę w interpretacji oraz pisaniu tekstu.  Nauczyciele natomiast mieli wykład na temat wznowionego programu nauczania w kl. 11-12, który poprowadziła Ilona Herman, polonistka gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie.

            W drugiej połowie dnia do pracy zasiedli członkowie komisji sprawdzającej, której przewodniczył nauczyciel eksperta jęz. polskiego pan Wiktor Kirkiewicz ze Szkoły Średniej w Mickunach. Ogromnie nas cieszy, że przybyła do nas dr Henryka Sokołowska z Uniwersytetu Edukologii, która służyła wielką pomocą komisji sprawdzającej, za co szanownej pani bardzo dziękujemy. Praca komisji trwała do późnego wieczoru.

            W drugim dniu olimpiady przebiegały eliminacje ustne, podczas których uczestnicy wykazali swoje rozeznanie z dziedziny literatury lub języka. Jak powiedzieli członkowie komisji, wiele odpowiedzi było ciekawych, mądrych, przemyślanych. Po zakończeniu odpowiedzi komisja miała dość trudne zadanie, gdyż spośród 30 uczestników musiała wyłonić dziesiątkę najlepszych. Po długiej naradzie komisja zadecydowała, że zwycięzcami tegorocznej olimpiady zostali:

I miejsce – Jelena Kudelina – Szkoła Średnia im. S. Moniuszki w Kowalczukach

II miejsce – Faustyna Sipowicz – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie

II miejsce – Justyna Cyplińska – Szkoła Średnia im. St. Moniuszki w Kowalczukach

III miejsce – Elżbieta Kulicka – Szkoła Średnia im. J. Bosko w Egliszkach

III miejsce - Władysław Poszewiecki – Szkoła Średnia w Bujwidzach

III miejsce – Dawid Dejnarowicz – Szkoła Średnia w Mickunach

III miejsce – Jolanta Jancewicz – Szkoła Średnia w Zujunach

Wyróżnienie otrzymali:

Iwona Jarmołowicziute – Szkoła Średnia w Rukojniach

Iwona Kijewicz – Szkoła Średnia w Rukojniach

Ewelina Siemieniaszka – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie. Ci uczniowie będą reprezentowali nasz rejon na olimpiadzie republikańskiej.

 

            Na zakończenie odbył się koncert z udziałem naszych uczniów. Na uroczystości zakończenia mieliśmy zaszczyt witać dostojnych gości: wicemera Samorządu Rejonu Wileńskiego p. Cz. Olszewskiego, kierownika Wydziału Oświaty Samorząd Rejonu Wileńskiego p. L. Andruszkiewicz oraz kuratora polonistów p. N. Ragucką. Wysiłek każdego olimpijczyka został doceniony, wszyscy otrzymali dyplomy oraz nagrody w postaci książek. Dziękujemy Samorządowi Rejonu Wileńskiego, Wydziałowi Konsularnemu RP w Wilnie, „Macierzy Szkolnej” za wsparcie finansowe oraz rzeczowe naszej olimpiady.

            Wszystkim laureatom życzymy sukcesów na kolejnym etapie, niech im przewodniczy motto olimpiady, słowa B. Prusa: „Musimy się starać, aby każdemu naszemu uczuciu i myśli towarzyszył czyn”.

Starszy nauczyciel jęz. polskiego Anna Burbo

 

Shadow up