kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Projekto „Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 m. strateginio plėtros plano parengimas“ sprendiniai


Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – VRSA) įgyvendina projektą „Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 m. strateginio plėtros plano parengimas“ (toliau – Projektas). Šio Projekto apimtyje yra rengiama galimybių studija, kurios tikslas – įvertinti galimas geografinės informacinės sistemos (toliau – GIS) paslaugas Vilniaus rajono savivaldybėje, leidžiančias efektyvinti jai pavaldžių įmonių veiklą bei teikti elektronines GIS paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams, specialistams. Galimybių studijos metu yra analizuojama esama situacija VRSA bei VRSA pasiruošimas įgyvendinti sprendimus, susijusius su GIS panaudojimu.


Parengtoje galimybių studijoje bus detaliai aprašytas siūlomo įgyvendinti projekto sprendimas.

Šiuo metu nustatyta, kad VRSA galėtų panaudoti informacines technologijas ir GIS dėka viešinti/teikti šią informaciją internetu gyventojams:

 • Planuojamų remontuoti gatvių ir kelių žemėlapius (taškus);
 • Kultūrinio turizmo maršrutų žemėlapius (taškus): dviračių takus, vandens turizmo trasas, automobilių ir pėsčiųjų trasas, aikšteles, pakrančių objektus;
 • Mokymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų žemėlapį (taškus);
 • Gydymo ir reabilitacijos įstaigų žemėlapį (taškus);
 • Kelių ir gatvių greideriavimo bei sniego valymo maršrutus ir grafiką;
 • Gatves su pavadinimais;
 • Geriamo vandens kokybės tyrimų rezultatus;
 • Paplūdimius ir jų būklę;
 • Vilniaus rajono bendrojo plano sprendinius;
 • Atliekų išvežimo grafikus;
 • Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių vietas;
 • Stambiagabaritinių atliekų priėmimo aikšteles;
 • Gyvenviečių bendrųjų planų sprendinius;
 • Gatvių šviestuvų vietas;
 • Specialiųjų planų sprendinius;
 • Stovyklavietes;
 • Koncepcijų ir detaliųjų planų ribas;
 • Muziejus ir jų filialus, turizmo informacijos centrus ir amatų centrus;
 • Kultūros centrus, bendruomenės namus, bibliotekas;
 • Dvarus ir kitus kultūros paveldo objektus, sakralinio paveldo objektus;
 • Viešuosius sporto objektus, sporto inventoriaus nuomos punktus;
 • Viešojo maitinimo įstaigas;
 • Vandenviečių apsaugos zonas;
 • Katilinių ir valymo įrenginių taršos zonas;
 • Specialiąsias žemės sąlygas drenažui;
 • Prekybos alkoholiu vietas;

 

Galimybių studijos rengimo metu iš aukščiau išdėstyto sąrašo bus atrinkta ta informacija, kuri yra aktualiausia Vilniaus rajono gyventojams bei specialistams, atliekantiems geodezijos, projektavimo ir kitus susijusius darbus. Šio Projekto metu numatoma tik aprašyti galimus sprendimus, paskaičiuoti preliminarias įgyvendinimo kainas, nurodyti VRSA veiklos kryptį GIS srityje. GIS diegimo veiklos galėtų prasidėti tik tuomet, kai būtų pateikta paraiška ir gautas finansavimas tokių veiklų įgyvendinimui.

Shadow up