kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dzień „Active Citizens” w rejonie wileńskim

W środę, 22 lipca, we Dowrze Houvaltów w Mejszagole odbył się dzień „Active Citizens” (Aktywnych Obywateli), podczas którego młodzi ludzie z przedstawicielami różnych instytucji rozmawiali o pojawiających się wyzwaniach i potrzebach społeczności oraz dzielili się pomysłami na to, jak instytucje mogą stać się bardziej przyjaznymi dla młodzieży. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu Erasmus+ „Misja nie(możliwa): Wspólnoty przyjazne młodzieży”.


W wydarzeniu zorganizowanym przez Mariusa Ulozasa, dyrektora Instytutu Badań i Analiz Politycznych oraz Koordynatora Programu „Active Citizens” wspólnie z Samorządem Rejonu Wileńskiego, wzięli udział Robert Komarowski, zastępca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego i członek Rady ds. Młodzieży, zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Albert Narwojsz, koordynator do spraw młodzieży Eryka Kierzun-Ambros, przedstawiciele Wydziału Opieki Społecznej ds. Rodziny i Dzieci oraz Wydziału Oświaty, członkowie Rady ds. Młodzieży oraz przedstawiciele wspólnot wsi. Przybyli również goście z Samorządu Rejonu Solecznickiego – w spotkaniu wzięli udział zastępczyni mera Beata Pietkiewicz oraz koordynator ds. Młodzieży Justyna Baloń-Wojtonis. W wydarzeniu wzięła również udział Viltė Banelytė, kierownik programowy British Council Lithuania.

Witając wszystkich obecnych, wicemer Robert Komarowski podkreślił potrzebę współpracy instytucji z młodzieżą oraz niewątpliwe korzyści dla całej społeczności. Podczas powitania znaczenie młodzieży i społeczności w społeczeństwie podkreśliła także zastępca mera Samorządu Rejonu Solecznickiego Beata Pietkiewicz, która koordynuje realizację polityki młodzieżowej i współpracę międzynarodową w rejonie solecznickim.

Na początku wydarzenia Marius Ulozas, koordynator Programu „Active Citizens”, krótko opowiedział o realizowanym projekcie i zaprosił grupy do dyskusji o tym, co znaczy „przyjazny dla młodzieży” oraz zastanowienia się, jak różne instytucje mogą być bardziej przyjazne dla młodzieży.

Albert Narwojsz, zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, akcentował potrzebę tworzenia otwartych stref wypoczynku dla młodych ludzi i możliwość odbycia przez młodzież praktyk w samorządzie, zapoznając ich bliżej z działalnością różnych wydziałów. Mówiono wiele również o korzyściach płynących z edukacji nieformalnej, obozów letnich, wolontariatu, różnorodnych zajęć i wycieczek, które kształcą młodych ludzi i poszerzają ich światopogląd.

Zastępca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Komarowski również podkreślił potrzebę wspierania inicjatyw młodzieżowych i promowania ich samorealizacji. Wicemer wyraził zadowolenie, że w tym roku realizowany przez samorząd rejonu wileńskiego letni program zatrudnienia i integracji na rynku pracy cieszy się dużym zainteresowaniem, co pokazuje, że młodzi ludzie są aktywni i chętni do podjęcia pracy w okresie letnim. Dyskutowano również o poprawie infrastruktury i połączeń, doskonaleniu umiejętności w zakresie możliwego zawodu w placówkach kształcenia ogólnego oraz o potrzebie współpracy młodych ludzi ze swoją społecznością.

Po długich dyskusjach na temat otwartego środowiska i przyjazności dla młodzieży zaprezentowano wyniki badania dotyczącego zatrudnienia młodzieży, szans na zatrudnienie i możliwości przedsiębiorczości w rejonie wileńskim. W celu poznania opinii młodych ludzi na temat zatrudniania oraz wypracowania odpowiednich zaleceń dotyczących wzmocnienia zajętości i integracji młodych ludzi na rynku pracy, przeprowadzono badanie, w którym wzięło udział około 50% uczniów klas 10-11, uczących się w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego. Badanie wykazało, że większość ankietowanych uczniów chciałaby sprawdzić się i podjąć pracę przed wyborem zawodu/dziedziny działalności, ale uczniom brakuje zajęć związanych z ofertami pracy i spędzaniem wolnego czasu. Badani uczniowie chcieliby więcej możliwości uzyskania poradnictwa, pomocy informacyjnej i rozwoju kariery w szkole, wsparcia finansowego i ulg przy rozpoczęciu działalności gospodarczej, bliższej współpracy z przedsiębiorstwami i samorządem.

Po partnerskich dyskusjach na temat tworzenia środowiska przyjaznego młodzieży, wszyscy uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i jednogłośnie zgodzili się, że inicjatywę młodych ludzi i ich zaangażowanie w życie społeczne należy aktywnie promować współpracując z różnymi instytucjami.


 

Shadow up