kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Šių metų reitinge aukštai įvertintos Vilniaus rajono švietimo įstaigos

Šią savaitę savaitraštis „Veidas” jau devintą kartą pristatė gimnazijų ir vidurinių mokyklų reitingą. Savo pozicijas jame labai pagerino Vilniaus rajono švietimo įstaigos.

Savo rezultatus pagerino 12 Vilniaus rajono gimnazijų ir vidurinių mokyklų.

Stulbinamais rezultatais šiais metais gali pasigirti senas mokymo tradicijas turinti Maišiagalos kun. J. Obrembskio vidurinė mokykla, kuri iš 476 reitingo vietos pakilo net į 57 geriausių mokyklų poziciją.

Kita sužibėjusi Vilniaus rajono švietimo įstaiga – daugiau kaip šimtmetį veikianti Medininkų šv. Kazimiero vidurinė mokykla: ji iš 438 vietos šoktelėjo į 70-ąją. Ryžtą ir norą siekti žinių ir ugdymo naujovių parodė Pagirių gimnazijos bendruomenė: gimnazija iš 195 vietos šoktelėjo į 77 poziciją. 1999 m. mokykla sėkmingai dalyvavo profilinio mokymo eksperimente ir tapo pavyzdžiu visos respublikos vidurinėms mokykloms.

Į pirmąją šalies geriausių švietimo įstaigų šimtuką pateko ir Sužionių vidurinė mokykla, kurioje mokoma lenkų kalba. Toks aukštas mokyklos įvertinimas sutampa su jos suformuluota vizija: „Tapti įstaiga, kurios tikslai ir uždaviniai orientuojami į geriausių ugdymo įstaigų Lietuvoje ir Europoje pasiekimus“.

Bendru mokytojų ir mokinių darbo rezultatu pasiekta, kad Rukainių vidurinė mokykla pateko net į 103 reitingo vietą (iš 219). Savo pozicijas labai sustiprino ir Lavoriškių vidurinė mokykla, kuri iš 367 vietos pakilo į 151 poziciją. Dešimčia pozicijų žemiau, 162 vietoje, atsidūrė Paberžės „Verdenės“ vidurinė mokykla, kuri savo padėtį pagerino net 246 pozicijomis.

Tokių rezultatų galima pasiekti tik efektyviu mokytojų ir mokinių bendradarbiavimu, bet vis tik svarbiausias veiksnys yra pačių mokinių noras, troškimas tobulėti ir įgyti kuo daugiau naujų žinių.

Šiais metais „Veido" gimnazijų reitingas papildytas dar vienu nauju kriterijumi: kaip sekėsi laikyti 4 brandos egzaminus visiems tos gimnazijos ar vidurinės mokyklos moksleiviams. Savaitraštis vertino 4 valstybinius brandos egzaminus, kuriuos dažniausiai pasirenka abiturientai: lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbos ir istorijos. Kiekvienam pokriterijui (tai yra egzaminui) „Veidas“ suteikė maksimalią 10 taškų sumą. Geriausiai konkretų egzaminą išlaikiusios mokyklos atstovams buvo suteikta 10 taškų, mažiausiai – 0 taškų. Šiemet, kaip ir pernai, buvo vertinama, kiek moksleivių už šiuos 4 brandos egzaminus surinko nuo 90 iki 100 balų. Kiekviena mokykla, kuri už konkretų egzaminą surinko daugiausiai aukščiausių balų, taip pat galėjo gauti maksimalų 10 taškų vertinimą.

Tradiciškai buvo vertinama, kaip 2011 m. laidos gimnazistai pagal pirmą pageidavimą stojo į Lietuvos aukštąsias universitetines mokyklas (tam suteikta 15 taškų suma), o tos mokyklos, iš kurių nė vienas abiturientas neįstojo į universitetą pagal pirmą pageidavimą, negavo nė vieno taško.

Moksleivių stojimas į užsienio universitetus buvo vertinamas 5 taškais.

 

Shadow up