kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl planuojamų sandėliavimo paskirties pastatų Piliakalnio k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

Informuojame, kad rengiami statybos projektai dėl sandėliavimo paskirties pastato Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Giraitės g. 4 ir Giraitės g. 6. Statinių naudojimo paskirtis: sandėliavimo.


Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Priedanga“.

Projekto vadovas: Gintaras Počiuipa, Vilnius, Lukiškių g. 3-401, el. paštas gintaras.jad@gmail.com, tel. +370 699 60741.

Statytojas: MB „Ars axis“.

Informuojame, kad su rengiamų projektų pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 – 10.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-27 15:00 val. Nemenčinės seniūnijos patalpose, adresu Vilniaus r. sav., Kranto g. 24.

Išsamesnė informacija apie 1 projektą pateikiama čia.

Išsamesnė informacija apie 2 projektą pateikiama čia.

 

Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia: https://teritorijuplanavimas.vrsa.lt/go.php/Informacija-apie-numatoma-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima691315.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.

 
Shadow up