kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių

Siekiant sudaryti kuo palankesnes kreditavimo sąlygas ūkio subjektams, susiduriantiems su laikinu lėšų trūkumu, ir mažinti ūkio subjektų veiklos finansinę riziką, UAB „Žemės ūkio paskolų fondas“ teikia lengvatines paskolas investicijoms ir apyvartinėms lėšoms finansuoti pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“.


Paskolos iki 2020 m. lapkričio 30 d. teikiamos 2019 m. nuo šalnų nukentėjusiems ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, kurie yra savo vardu yra įregistravę žemės ūkio valdą, nėra sunkumų patirianti įmonė ir atitinka mažų ar vidutinių įmonių bei kitus reikalaujamus kriterijus.

Jei priemonei skirtos lėšos iki 2020 m. lapkričio 30 d. nebus išskolintos, tuomet paskolos bus teikiamos ūkio subjektams, per paskutinius trejus metus nukentėjusiems nuo šalnų ir kitų nepalankių klimato reiškinių (iki 2021 m. gruodžio 31 d.).• Paskolos teikiamos investicijoms, apyvartinėms lėšoms finansuoti bei darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti.

• Teikiamos paskolos iki 25 tūkst. eurų ir iki 3 metų (36 mėn.) laikotarpiui.

• Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamai paskolos daliai taikomos nulinės paskolų palūkanos, o finansų tarpininko daliai – 8 proc. metinės palūkanos, todėl bendra paskolos palūkanų norma siekia iki 2 proc.

• Taikomas paskolos administravimo mokestis yra iki 1 proc. paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 100 eurų.

• Paskolos gavėjui pageidaujant, gali būti taikomas iki 1 metų paskolos grąžinimo atidėjimas. Paskolai gali būti taikomos paskolų užtikrinimo priemonės bei valstybės pagalba kompensuojant garantinę įmoką ir sumokėtas palūkanas.

• Paskolos teikiamos per finansų tarpininkus – LKU kredito unijų grupės nares (Alytuje, Anykščiuose, Kaune, Kėdainiuose, Naujoje Akmenėje, Pakruojyje, Panevėžyje, Pasvalyje, Prienuose, Šiauliuose ir Ukmergėje).

Svarbu! Lengvatinėms paskoloms pagal šią priemonę yra taikomi nefinansuotinų išlaidų kriterijai. Nauja paskola paskolos gavėjui pagal šią priemonę gali būti suteikta tik grąžinus prieš tai pagal šią priemonę suteiktą paskolą. Lengvatinės paskolos suteikimui taikomi sumų vienam gavėjui limitai ir intensyvumo reikalavimai pagal valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos reglamentavimą. Tai yra bendrasis finansinės priemonės aprašymas, todėl prašome pasidomėti išsamiau apie šią priemonę, jos sąlygas ir galimybes pasinaudoti paskola kartu su savo finansų specialistu arba svetainėje www.garfondas.lt. Finansinė priemonė įgyvendinama pagal 2020-08-08 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-422 patvirtintą schemą.

Norėdami sužinoti daugiau – kreipkitės į LKU unijas arba apsilankykite www.garfondas.lt.

UAB Žemės ūkio paskolų fondas

Blindžių g. 17, 08111 Vilnius

Tel.: (8 5) 260 84 06

 

Lengvatinių paskolų sąlygų aprašymas

 

Parengta pagal garfondas.lt informaciją

Shadow up