kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kvietimas teikti paraiškas Vaikų dienos centrų plėtros projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursui

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama sudaryti sąlygas kryptingai vaikų dienos centrų plėtrai ir jų veiklai, 2018 m. konkurso tvarka papildomai iš valstybės biudžeto lėšų skyrė 352 000 Eur. Tikimasi, kad tai paskatins naujų vaikų dienos centrų, kurių teikiamomis socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugomis galės pasinaudoti daugiau vaikų ir jų šeimos narių, kūrimą, o skirtos lėšos pradedantiems veikti vaikų dienos centrams padės vykdyti veiklas.


Konkurso tikslas – konkurso būdu finansuojant naujai įsteigtų vaikų dienos centrų atrinktus veiklos projektus, skatinti jų veiklą ir plėtrą, taip pat skatinti naujų vaikų dienos centrų steigimą.

Galimi pareiškėjai:

  • vaikų dienos centrai, kaip jie apibrėžti Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijose, kurie yra naujai įsteigti ir paraiškos teikimo dieną veiklą vykdo ne ilgiau kaip vienus metus. Tokiam pareiškėjui didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 4 000 Eur (keturi tūkstančiai eurų);
  • viešasis juridinis asmuo ar jo padalinys, kuris, priėmus potvarkį dėl lėšų skyrimo, įsipareigoja įsteigti vaikų dienos centrą, pradėsiantį vykdyti veiklą ne vėliau kaip einamųjų metų gruodžio 31 d. Tokiam pareiškėjui didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų);
  • konkurse negali dalyvauti vaikų dienos centrai arba viešieji juridiniai asmenys, kurie jau yra teikę paraiškas dalyvauti Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2016–2018 metais atrankos konkurse ir 2017–2018 metais yra gavę finansavimą iš Ministerijos. Pareiškėjas privalo turėti ne mažiau kaip 10 procentų savo lėšų ar lėšų, gautų iš kitų teisėtų finansavimo šaltinių, nuo visos iš Ministerijos prašomos sumos.

Paraiškų priėmimas

  • Paraiškų priėmimo terminas – nuo rugsėjo 7 d. iki spalio 7 d. (imtinai).
  • Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo Ministerijos kanclerio potvarkio dėl lėšų projektams skyrimo priėmimo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.
  • Elektroninė paraiškos su priedais versija PDF formatu pateikiama el. paštu konkursas_VDC@socmin.lt ne vėliau nei spalio 7 d. (imtinai), laiško eilutėje „Tema“ įrašius konkurso pavadinimą „Vaikų dienos centrų plėtros projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursui“.
  • Mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų).

Finansavimo prioritetai

  • Į projektų vykdymą įtraukiami (ar numatyta įtraukti) savanoriai.
  • Vaikų dienos centrus nuolat lanko (ar numatyta, kad nuolat lankys) asmenys, turintys negalią.

Informaciją su konkursu susijusiais klausimais darbo dienomis 8.00–17.00 val. teikia Ministerijos Socialinių paslaugų skyriaus specialistė Milisenta Misevičiūtė (tel. 8 662 32 719, el. p. milisenta.miseviciute@socmin.lt) iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos imtinai.

Susipažinti su konkurso dokumentais galite čia.

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

 

Shadow up