kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rinktinėje – ekskursija laiškų pasieniečiams autoriams

2018 metų kovo 20 dieną buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Vilniaus pasienio rinktinės ir Vilniaus rajono savivaldybės, kurioje buvo numatytos prevencinės priemonės.


Vilniaus rajono savivaldybės merė ir Vilniaus pasienio rinktinės vadas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria patvirtino šį prevencinių priemonių planą. Abi šalys įsipareigojo esant poreikiui teikti pagalbą organizuojant ir vykdant renginius, sutartyje numatytos priemonės, padėsiančios stiprinti asmenų įtraukimo į nusikalstamas veikas prevenciją, užtikrinant gyventojų saugumą ir prisidedant prie jų užimtumo. Minėto plano priemonės taip pat parengtos pasitikėjimo pasienio tarnyba skatinimui bei informacijos apie galimybę įgyti pasieniečio profesiją teikimui.

Taigi, bendradarbiaujant su Vilniaus rajono savivaldybe ir Mickūnų metodiniu centru, praėjusių metų rudenį Vilniaus rajono švietimo įstaigose buvo paskelbtas konkursas „Laiškas pasieniečiui“, o  gruodžio 29 d. buvo išrinkti gražiausių laiškų autoriai.

Iš viso Vilniaus pasienio rinktinės pasieniečiams atsiųsta apie 40 laiškų iš 9 skirtingų Vilniaus rajono mokyklų: Rukainių, Rudaminos F. Ruščico, Avižienių, Marijampolio Meilės Lukšienės, Buivydžių T. Konvickio gimnazijų, Mostiškių mokyklos–daugiafunkcinio centro, Pakenės Č. Milošo, Sudervės M. Zdiechovskio ir Kyviškių pagrindinių mokyklų.

Vilniaus pasienio rinktinės komisijos atstovams buvo sunku išrinkti geriausiųjų laiškų autorius, todėl buvo nuspręsta paskatinti visus. Visi dalyviai ir jų mokytojai, gavo Vilniaus rajono savivaldybės padėkas, o įsimintiniausiems laiškų pasieniečiams autoriams įteiktos Vilniaus pasienio rinktinės gertuvės su VSAT logotipais. Dar trims vietoms savivaldybė skyrė suvenyrus. Taigi, apdovanotos 6 vietos.

Konkurse dalyvavusieji mokiniai ir mokytojai buvo pakviesti į Vilniaus pasienio rinktinę pažintinei ekskursijai, kur jaunuoliai turėjo galimybę susipažinti su VSAT ir Vilniaus pasienio rinktinės veikla.

Ketvirtadienį apdovanojimų ceremonijoje padėkos raštus įteikė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Božena Tyčino ir Vilniaus pasienio rinktinės sienos kontrolės skyriaus viršininkas Giedrius Matkevičius.

Šešių prizinių vietų autoriai su mokytojais I vietos nugalėtoja 5 klasės mokinė Kotryna Rimašaitė skaito savo Laišką pasieniečiui. Liet.k. mokyt. Rita Sakalauskienė.

Po apdovanojimų ceremonijos ir išsamios paskaitos apie VSAT veiklą, pasieniečio specialybę, kinologiją ir prevenciją, bendruomenės pareigūnė svečiams aprodė Kinologinės veiklos skyriaus centro patalpas vaikams buvo pristatytas pasieniečių kinologų darbas, tarnyboje dirbančių keturkojų augintinių veislės, mokiniai supažindinti su tarnybinių keturkojų atrankos kriterijais bei mokymų procesu. Vaikai apžiūrėjo kiekvieno kinologo darbe naudojamą amuniciją, sužinojo, kaip darbui ruošiami tarnybiniai šunys.

Kiek vėliau ekskursantai palydėti į dresavimo salę, kurioje Vilniaus oro uosto pasienio užkardos kinologas Mindaugas Ruzas su 6-erių metų vengrų vižlo veislės augintiniu vardu Kapi Mažas brolis” atliko narkotinių medžiagų apieškos programą. Nepaisant to, kad oras buvo žvarbus, kinologai lauke pademonstravo tariamo pažeidėjo sulaikymo ir bendrojo paklusnumo programas.

Renginys visiems paliko daug įspūdžių. Išsakyta padėka Vilniaus rajono Mickūnų metodinio centro atstovei Eleonorai Mialdun už iniciatyvos įgyvendinimą, o Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė dėkojo renginio organizatoriams už puikią iniciatyvą ir siūlė renginį organizuoti kasmet.


 

VSAT Vilniaus pasienio rinktinės viešųjų ryšių specialistė
Dovilė Sabaliauskienė

Shadow up