kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Centralizuota elektroninė registracijos sistema visoms rajone veikiančioms ugdymo įstaigoms

Spalio 30 d. posėdyje Vilniaus rajono tarybos nariai pritarė sprendimui dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavaldumo švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo ir aptarnaujamų teritorijų patvirtinimo. Nuo šiol visi tėvai, kurių vaikai lankys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Vilniaus rajono teritorijoje veikiančiose gimnazijose, mokyklose ar darželiuose, prašymus užregistruoti į ugdymo įstaigą galės teikti elektroniniu būdu.


Kaip žinia, Vilniaus rajono teritorijoje veikia skirtingo pavaldumo švietimo įstaigos. Vienos jų pavaldžios Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, kitos – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Esant skirtingam švietimo įstaigų pavaldumui ir skirtingoms administravimo sistemoms, kildavo nemažai sumaišties nustatant realų ugdymo vietų poreikį rajone. Tėvai teikė prašymus raštu, tiesiogiai į ugdymo įstaigą. Dažnu atveju prašymai buvo teikiami kelioms įstaigoms vienu metu, kas iškreipdavo reikalingų ugdymo vietų statistiką.

Penktadienį Tarybos priimtas sprendimas leis sukurti vieningą Vilniaus rajono savivaldybei pavaldžių ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenų bazę apie ikimokyklines ir priešmokyklines grupes lankančius bei pageidaujančius lankyti vaikus. Bus galima tikslingai planuoti ir formuoti vaikų srautus ir grupes, užtikrinti skaidresnį ir efektyvesnį vaikų priėmimą ir eilių valdymą. Tarybos patvirtintame sprendime Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios įstaigos yra suskirstytos pagal teritoriją. Registruojantis į ugdymo įstaigą prioritetas teks tiems, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra toje pačioje seniūnijoje, kaip ir pasirinkta ugdymo įstaiga.

Į Vilniaus rajono savivaldybės pavaldumo darželius ar ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, veikiančias mokyklose elektroninė registracija veikia jau nuo š. m. rugsėjo 1 d.

Norint užregistruoti vaiką į Vilniaus rajono ugdymo įstaigas, tą galima padaryti svetainėje www.vrsa.lt dešinėje pusėje paspaudus nuorodą Priėmimas į darželius. Tiesioginė nuoroda į registracijos sistemą: registruok.lt/vilniausraj. Kilus klausimams, galite kreiptis į Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Giedrę Vaičiūnienę, tel.+370 (5) 240 1243, el. p. giedre.vaiciuniene@vrsa.lt.

Susipažinti su centralizuoto vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu galite čia.

Shadow up