kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Socialinės atskirties mažinimui – du grupinio gyvenimo namai ir socialinės dirbtuvės

Vilniaus rajono savivaldybė, kaip ir visos savivaldybės Lietuvoje, dalyvauja Institucinės socialinės globos pertvarkos procese, kurios pagrindinis tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam neįgaliajam ar jo šeimai gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje. Gegužės 15 d. vykusiame Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas dėl bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtros Vilniaus rajone.


Grupinio gyvenimo namų steigimas

„Socialinės atskirties mažinimas ir neįgaliųjų integracija išlieka pagrindiniu šios vykdomos pertvarkos ir mūsų projekto tikslu. Projektu siekiame žmonėms su proto ir (arba) psichikos negalia sukurti ir plėsti bendruomeninių paslaugų ratą, kad jiems, pagal individualias galimybes, būtų sudarytos sąlygos gauti reikalingą pagalbą ir įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, kiek įmanoma savarankiškai jame dalyvauti ir būti jo dalimi. Tokie grupinio gyvenimo namai bus išskirtiniai tuo, kad juose apgyvendinti asmenys, kuriems nereikia nuolatinės ar intensyvios priežiūros, galės ugdyti savo savarankiškumą ir tenkinti individualius poreikius patys, pvz., patys gaminti maistą, skalbti drabužius, atlikti namų ruošos darbus ir net pirkti maisto produktus, o ne viską gauti centralizuotai“, – apie projektą pasakoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėja Dorota Korvin-Piotrovska.

Planuojama, kad nauji grupinio gyvenimo namai bus įsteigti Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mokyklos g. 10 (žemės sklypo plotas 20,31 a) ir Riešės sen., Pikeliškių k., Naujojoje g. 1 (žemės sklypo plotas 28,37 a). Šiuose grupiniuose gyvenimo namuose gyvens po 10 žmonių, kuriems bus sudarytos šeimos aplinkai artimos sąlygos. Agresyvaus elgesio neįgalieji čia nebus apgyvendinami.


Užimtumui užtikrinti – socialinės dirbtuvės

Siekiant užtikrinti kuo didesnį neįgaliųjų asmenų užimtumą, numatoma steigti ir socialines dirbtuves. Tokių dirbtuvių tikslas – didinti asmenų įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės (produkto) gamybą ir (ar) paslaugos atlikimą. Siekiama, kad neįgalieji galėtų ir įsidarbinti, vystyti savo gebėjimus ir iš to užsidirbti pajamų.

Svarbu, kad socialinėse dirbtuvėse (dienos užimtumo centro) veiklose galės dalyvauti ne tik grupinių gyvenimo namų gyventojai, bet ir kiti psichikos ir (arba) proto negalią turintys žmonės.

Socialines dirbtuves planuojama statyti Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Alyvų g. 20 (žemės sklypo plotas 26 a), įrengiant 32 vietų žmonėms su proto ir (arba) psichikos negalia.

„Parenkant vietą grupinio gyvenimo namams, buvo atsižvelgta į tai, kad jie gali būti steigiami vietovėse, kurios nuo visuomeninio transporto stotelės nėra nutolusios daugiau nei vieno kilometro atstumu bei gyvenvietėse, kuriose yra ne mažiau nei 1 000 gyventojų. Parenkat vietas tiek grupinio gyvenimo namams, tiek dienos užimtumo centrui, taip pat buvo orientuotasi į didėjantį poreikį asmenų, turinčių proto ar psichikos negalią Riešės ir aplinkinėse seniūnijose. Būtent iš Riešės seniūnijos daug negalią turinčių vaikų ir jaunuolių važinėja į Verkių mokyklą-daugiafunkcį centrą, nemažai yra pilnamečių, kurių tėvai pageidauja gauti socialines paslaugas arčiau namų, savo bendruomenėje. Dalis neįgaliųjų Vilniaus rajono gyventojų bus perkeliami iš Pabradės socialinės globos namų, kurie yra uždaromi“, – sprendimą komentuoja Vilniaus rajono merė Marija Rekst.

Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriu – Vilniaus rajono Paberžės socialinės globos namais. Planuojama projekto trukmė – 2,5 metų.

 

 Nuotr. pixabay.com

Shadow up