kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės Šeimos taryboje atsilaisvino vieta nevyriausybinio sektoriaus atstovui (-ei)

Kviečiame Vilniaus rajono nevyriausybines organizacijas siūlyti savo atstovus į Vilniaus rajono savivaldybės Šeimos tarybą. Prašome užpildyti Siūlymo formą ir iki 2020 m. balandžio 3 d. 15 val. atsiųsti vrsa@vrsa.lt adresu.


Pagrindinis Šeimos tarybos tikslas - padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas kuriant šeimai palankią aplinką Savivaldybėje ir stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių.

Pagrindinės Šeimos tarybos funkcijos:

1. analizuoti, stebėti ir vertinti savivaldybės teisės aktų, įtakojančių šeimų padėtį savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;

2. teikti savivaldybės tarybai siūlymus dėl savivaldybės prioritetų, susijusių su šeimai palankios aplinkos savivaldybėje kūrimu, nustatymo ir šeimoms aktualių klausimų sprendimo, taip pat ir dėl:

2.1. paslaugų ir infrastruktūros šeimai, nėščiosioms, vaikams (įskaitant viešąjį transportą, žaidimų aikšteles kiemuose, vaikų priežiūros kambarius darbovietėse ir pan.) savivaldybėje plėtros;

2.2. teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą stiprinimo;

2.3. šeimos gerovės ir materialaus saugumo užtikrinimo;

2.4. sąlygų įgyvendinti šeimos prokreacinę funkciją gerinimo;

2.5. kitų šeimoms aktualių klausimų;

3. teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl veiksmų, kuriant šeimai palankiai aplinką savivaldybėje, įgyvendinimo tobulinimo;

4. kartą per metus informuoti savivaldybės tarybą apie savo veiklą;

5. informuoti visuomenę apie šeimos tarybos tikslus ir veiklą;

6. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Vilniaus rajono savivaldybės šeimos tarybos nuostatai

 

Dėl išsamesnės informacijos prašau kreiptis: Ivona Stasilovič tel. (8 5) 240 14 90; Ivona.Stasilovic@vrsa.lt

 

Asociatyvi nuotr. unsplash.com 

Shadow up