kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

100-osios M. Lukšienės gimimo metinės


Seimas 2013-uosius paskelbė Meilės Lukšienės metais, o 2011 m. lapkričio 9 d. Paryžiuje UNESCO generalinės konferencijos 36-ojoje sesijoje habil. dr. Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės paskelbtos UNESCO 2013-aisiais minima sukaktimi. UNESCO dėmesys šiai visuomenės veikėjai skiriamas už itin svarbų vaidmenį vystant modernią švietimo sistemą bei ugdant demokratišką lietuvių bendruomenę. Be to, ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio visuomenė mini vienos iškiliausių Lietuvos mokslininkių sukaktį.

 


Meilutė Julija Lukšienė-Matjošaitytė gimė 1913 m. rugpjūčio 20 d. Vienoje, Austrijoje. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete įgijo lietuvių literatūros istorijos, lietuvių kalbotyros, prancūzų literatūros, pedagogikos specialybes, apgynė humanitarinių mokslų daktaro ir socialinių mokslų habilituoto daktaro disertacijas. M. Lukšienė – daugybės švietimo srities knygų autorė ir bendraautorė, yra dirbusi mokytoja, universiteto dėstytoja, Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėja. Sovietmečiu apkaltinta nacionalizmu ir antitarybiškumu ir dėl to pašalinta iš universiteto, vėliau priimta į Pedagogikos mokslinio tyrimo institutą. M. Lukšienė buvo Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė bei viena iš Lietuvos švietimo reformos kūrėjų.


Daugiau informacijos apie Habil. dr. Meilės Lukšienės 100-ąsias gimimo metines galite rasti šiuo adresu:  http://www.unesco.lt/apie/unesco-ir-lietuva/unesco-minimos-sukaktys/2013-meiles-luksienes-100-gimimo-metines


Vilniaus rajono švietimo įstaigose minint 100-ąsias Meilės Lukšienės metines mokyklose veikia parodos.


Sužionių vidurinė mokykla

 


Marijampolio vidurinė mokykla

Marijampolio vidurinės mokyklos bibliotekoje M. Lukšienės 100 – osioms metinėms paminėti parengta parodėlė, o informatikos kabinetuose kiekvieną savaitę ant kompiuterių klijuojami vis kitos spalvos ar formų „ženkliukai“ su M. Lukšienės pasakymais ar informacija apie ją.


 

 Mostiškių pagrindinė mokykla 


Nemenčinės Gedimino gimnazija

Nemenčinės Gedimino gimnazijoje parengta parodėlė 100 – osioms Meilės Lukšienės gimimo metinėms paminėti. Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės paskelbtos 2013 – aisiais minima sukaktimi. Dėmesys šiai visuomenės veikėjai skiriamas už itin svarbų vaidmenį vystant modernią švietimo sistemą bei ugdant demokratišką lietuvių bendruomenę.

 

Nemenčinės Gedimino gimnazijos bibliotekos vedėja
 Danguolė Maslauskienė


Nemenčinės Konstato Parčevskio gimnazija

 


Shadow up