kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje – aktualūs klausimai bei diskusijos apie funkcinių zonų formavimą

Š. m. spalio 7 d. Vilniuje vyko Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame buvo diskutuojama apie Vilniaus regiono pasirengimą investicijoms, išklausyti pranešimai apie naujus architektūros kokybės reikalavimus, aptartos regioninio planavimo aktualijos ir funkcinių zonų sudarymo galimybės. Vilniaus rajonui Regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje atstovavo merė Marija Rekst, vicemerė Teresa Demeško, vicemeras Robert Komarovski, taip pat dalyvavo Mero patarėja Milena Gečis, Investicijų skyriaus vedėja Dorota Korvin-Piotrovska ir vedėjo pavaduotoja Ana Matveiko.


Spalio mėnesį vykusiame Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje Vilniaus miesto savivaldybės atstovai pristatė pagrindines Vilniaus pokyčių kryptis ir pasidalijo gerąja patirtimi, architektūriniais sprendimais, pristatė pagrindinius miesto plėtojimo principus. Posėdyje taip pat buvo nagrinėjami ir aptariami regionui aktualūs klausimai dėl investicijų pritraukimo, pristatyta „Investuok Lietuvoje“ veikla ir pagrindinės sritys sėkmingai pritraukiant investicijas.

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės vadovė Rasa Tamulevičiūtė skaitė pranešimą apie regioninį planavimą, paaiškino kokiu būdu veiks lėšų dalijimas, kaip sudaromos funkcinės zonos bei kaip turėtų vykti regiono plėtros plano pažangos priemonių formavimas.

Taip pat Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje svarstytas klausimas dėl įgaliojimų Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkui suteikimo. Atsižvelgiant į tai, kad nebūtų racionalu dėl tam tikrų su darbdavio įsipareigojimais administracijos direktoriaus atžvilgiu susijusių klausimų kiekvieną kartą organizuoti Kolegijos posėdžių, Kolegijos pirmininkas įgaliotas įgyvendinti administracijos direktoriaus darbdavio įgaliojimus darbo teisės srityje dėl kurių sprendimus priima Kolegija arba Vilniaus regiono plėtros tarybos Visuotinis dalyvių susirinkimas.

Pritarta ir svarstytam klausimui dėl darbo grupės sudarymo ir Vilniaus regiono plėtros tarybai teikiamų derinti teisės aktų projektų ir įgaliojimų Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkui suteikimo. Sprendimo tikslas – užtikrinti, kad būtų racionaliai ir efektyviai įgyvendinamos minėtos Įstatymo bei Reglamento nuostatos, nebūtų poreikio itin dažnai organizuoti Tarybos kolegijos posėdžių, siekiant pateikti pastabas ar pasiūlymus dėl Tarybai teikiamų derinti teisės aktų projektų, tačiau tuo pačiu būtų užtikrinama, kad būtų proporcingai ir tinkamai atstovaujami Tarybos interesai.

Vilniaus rajono savivaldybę darbo grupėje atstovaus Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski. Artimiausiu metu į darbo grupę Savivaldybės tarybos sprendimu bus deleguoti ir Savivaldybės administracijos darbuotojai.

Pasibaigus oficialiam Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdžiui vyko Vilniaus apskrities savivaldybių merų diskusija dėl funkcinių zonų sudarymo galimybių. Vilniaus rajono savivaldybė mato galimybes sudaryti funkcines zonas – Vilniaus regiono problemų priežasčių savivaldybėms šalinti ar mažinti bendradarbiaujant 5 iš 7 probleminių sričių:

- dėl kompleksiškų bei kokybiškų kultūros ir turizmo paslaugų trūkumo mažinimo;

- dėl nepatenkinamų neformalaus ugdymo poreikių;

- dėl nepakankamai sveikos gyvensenos, mažo gyventojų fizinio aktyvumo, įskaitant kokybiškos infrastruktūros trūkumą;

- dėl socialinių paslaugų neatitikimo tikslinių grupių poreikiams; - dėl nesudarytų tinkamų sąlygų plėtoti verslą ir pritraukti investicijas.

Shadow up