kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl žemės sklypų, esančių Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., detaliojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimą

Informuojame apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4167/0100:0148, kad. Nr. 4167/0100:0060), esančių Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., detaliojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV).


Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT09318 Vilnius tel. (8-5) 275 1961 el. p. vrsa@vrsa.lt. Interneto svetainė: www.vrsa.lt

Plano pavadinimas: Žemės sklypų (kad. Nr. 4167/0100:148, kad. Nr. 4167/0100:60), esančių Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T3-414, keitimas.

Detaliojo plano keitimo tikslas: pakeisti detaliuoju planu suplanuotų kitos paskirties – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos žemės sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 (kad. Nr. 4167/0100:148 ir kad. Nr. 4167/0100:60), esančių Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 29 ir 33, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant pramonės ir sandėliavimo vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos naudojimo tipo reglamentus).

Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Priimtas sprendimas ir motyvai: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15 punkto nuostatomis, kad detaliojo plano sprendinių koregavimo įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai, planavimo organizatorius nusprendė, kad detaliojo plano keitimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Informuojame, kad su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano keitimo SPAV atrankos dokumentu galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50 LT-09318 Vilnius tel. (8-5) 275 1961 el. p. vrsa@vrsa.lt ir interneto svetainėje www.vrsa.lt.

VRSA sprendimas ir motyvai
SPAV atrankos dokumentas

Shadow up