kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziś jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Każdego roku 25 listopada jest obchodzony początek międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy wobec kobiet „Orange the World”. W tym dniu rozpoczyna się 16-dniowa inicjatywa przeciwko przemocy wobec kobiet, która kończy się 10 grudnia – w Dniu Praw Człowieka. Aby odznaczyć tę akcję i zwrócić uwagę ludzi, budynki wielu instytucji są podświetlane na pomarańczowo. W tym roku budynki Centrum Kryzysowego Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego oraz Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach zostali podświetlone na pomarańczowo.


Przemoc wobec kobiet jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych, stałych i niszczących naruszeń praw człowieka na świecie, zagraża ona milionom dziewcząt i kobiet. Dotyka kobiet bez względu na ich wiek, pochodzenie czy poziom wykształcenia. Przemoc ta przybiera wiele form, w tym przemoc fizyczną, seksualną lub psychiczną, a także przemoc ekonomiczną i wyzysk.

Przyłączając się do inicjatywy, budynki wielu organizacji i inne obiekty są oświetlane na pomarańczowo, co wyraża sprzeciw wobec wszelkich form przemocy wobec kobiet. Kolor pomarańczowy symbolizuje jaśniejszą przyszłość bez przemocy i może być używany jako środek do okazania solidarności w walce z przemocą.

Samorząd Rejonu Wileńskiego co roku aktywnie również włącza się w inicjatywę, oświetlając budynek Samorządu. Jednak w tym roku, ze względu na trwający remont zewnętrznej strony budynku, nie udało się rozświetlić budynku na pomarańczowo.

Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego 
 

                                                          Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach

Shadow up