kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Tatarzy – to ciekawy naród od dawna mieszkający na Litwie”. Podsumowania konkursu

Sejm Republiki Litewskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Historii i Kultury Litewskich Tatarów. Z tej okazji w kraju zorganizowano szereg ciekawych imprez i wystaw. Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie postanowił również przyłączyć się do ogólnokrajowych obchodów i na początku października ogłosił konkurs dla całej rodziny „Tatarzy – to ciekawy naród od dawna mieszkający na Litwie”. 


 

Zasady uczestniczenia w tym konkursie były proste. Należało do 25 października rozwiązać krzyżówkę, której hasła dotyczyły historii i kultury litewskich Tatarów. Uczestnicy konkursu odpowiedzi lub zdjęcie rozwiązanej krzyżówki mieli wysyłać pocztą elektroniczną na adres tej placówki kulturalnej.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 26 października na profilu Facebookowym WOK w Rudominie. Zwycięzca był wyłoniony losowo. Został nim D. B. Nagrodą w tym konkursie było zaproszenie na degustację dań tatarskich dla całej rodziny.

Organizatorzy niezmiernie cieszą się, że konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem. Mieszkańcy gminy Rudomino aktywnie w nim uczestniczyli i nadsyłali prawidłowe odpowiedzi na pytania krzyżówki. Organizatorzy gratulują zwycięscy, a pozostałych uczestników zapraszają do wzięcia udziału w kolejnych konkursach. 

Tatarzy litewscy to wyjątkowa grupa etniczna. Są potomkami wychodźców Złotej Ordy i Chanatu Krymskiego. Tatarzy na Litwę zaczęli przybywać w latach 1319-1321. Zaproszeni przez księcia Giedymina, brali udział w walkach wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego z Zakonem Krzyżackim. Masowe osadnictwo Tatarów na Litwie natomiast rozpoczęło się w końcu XIV w., gdy wielki książę litewski Witold osadził ich w okolicach Wilna i Kowna. Służyli oni w wojsku, otrzymywali nadziały gruntów, jak i inni mieszańcy mieli obowiązek na rozkaz wielkiego księcia iść na wojnę. Tatarzy litewscy są osobliwą społecznością. Oderwani od głównych tatarsko-tureckich korzeni i otoczeni obcymi krajami potrafili się skonsolidować i zachować kulturę etniczną swoich przodków – osobliwości narodowe, tożsamość narodową i religijną. Obecni na Litwie mieszka około 2500 Tatarów. Większość z nich jest skoncentrowana w okręgach olickim, kowieńskim i wileńskim.

 

Andrzej Aszkiełowicz

Shadow up