kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nauka w szkołach rejonu wileńskiego: co zmieni się od 10 maja?

Po tym, jak rząd zezwolił na powrót uczniów do szkół, od poniedziałku, 3 maja do szkół podległych Samorządowi Rejonu Wileńskiego powrócili abiturienci, a już od 10 maja do ławek szkolnych będą mogli wrócić uczniowie klas 5-11.


Abiturienci uczą się w sposób hybrydowy, tj. łączenie lekcji zdalnych i stacjonarnych. Uczniowie klas początkowych i 5-11 będą mogli nadal uczyć się zdalnie lub łączyć naukę kontaktową i na odległość.

„Po długiej przerwie dzieci będą mogły wrócić do szkół, niektóre będą codziennie uczestniczyć na zajęciach, inne będą łączyć metody zdalne i kontaktowe. Chociaż statystyki dotyczące COVID-19 są nadal niepokojące, mamy nadzieję, że szkoły będą w stanie zapewnić bezpieczeństwo – powiedziała kierownik Wydziału Oświaty administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Sofia Segen. Dzieci bardzo tęsknią za nauką kontaktową, bezpośrednim komunikowaniem się i przebywaniem w klasie. Apelujemy też o o mobilizację całej społeczności szkolnej – nie przestrzegając zasad reżimu kwarantanny, nie chroniąc się przed wirusem, wszyscy narażamy nie tylko własne zdrowie, ale także na zdrowie całej klasy”.


Klasy początkowe

Szkoła Podstawowa „Saulėtekis” w Bezdanach już od ponad miesiąca, a Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie – od kilku tygodni organizują kształcenie w sposób mieszany w klasach początkowych, które zgodziły się testować się profilaktycznie na obecność koronawirusa. Nauka odbywa się w sposób hybrydowy, a uczniowie i nauczyciele są profilaktycznie testowani. Potoki uczniów są regulowane, przestrzegane są zasady bezpieczeństwa.

Od tego tygodnia nauka hybrydowa organizowana jest również w klasach początkowych w gimnazjach: w Pogirach, w Mickunach, im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda w Mejszagole, w im. Ferdynada Ryszczyca w Rudominie, w Szkole Podstawowej w Duksztach oraz w Szkole Początkowej w Bujwidziszkach.

W nadchodzącym tygodniu do ławek szkolnych wrócą uczniowie klas początkowych Gimnazjum w Awiżeniach, Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach, Gimnazjum w Wołczunach, Gimnazjum w Zujunach oraz Szkoły Początkowej w Kiwiszkach.

W placówkach oświatowych rejonu wileńskiego, realizujących program edukacji początkowej w trybie mieszanym, badania profilaktyczne uczniów i nauczycieli przeprowadzane będą okresowo. Badania profilaktyczne można pominąć, gdy nauka w klasach początkowych jest zorganizowana na otwartej przestrzeni.
Uczniowie, których rodzice nie zgadzają się na wykonanie testu na obecność  COVID-19, kontynuują naukę na odległość.


Uczniowie klas 5-11 i maturzyści

Aby wiedzieć, jaki odsetek uczniów klas 5-11 od 10 maja chce kontynuować proces uczenia się w sposób mieszany poprzez okresowe przeprowadzanie badań profilaktycznych w celu zdiagnozowania COVID-19 lub samokontroli pod kątem ewentualnego COVID-19 oraz zgodnie z innymi wymogami bezpieczeństwa, szkoły przeprowadziły ankietowanie wśród rodziców uczniów oraz uczniów klas starszych, a także oceniły możliwości organizowania kształcenia w sposób hybrydowy.

Zgodnie z wynikami badania, tylko w 6 gimnazjach rejonu wileńskiego (w Awiżeniach, w Mickunach, w Pogirach, im. św. Kazimierza w Miednikach, im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie) oraz 2 szkołach podstawowych („Saulėtekio” w Bezdanach i w Kiwiszkach) od 61 do 100 proc. przedstawicieli uczniów poszczególnych klas chciałoby, aby bieżący rok szkolny był kontynuowany w połączeniu z nauką stacjonarną.

W pozostałych podwileńskich szkołach, które realizują programy nauczania podstawowego i średniego (stanowiących 76 proc.), planowana jest kontynuacja nauki uczniów klas 5-11 w sposób zdalny, gdyż 50-100 proc. rodziców uczniów oraz uczniowie klas starszych opowiedzieli się za kontynuacją roku szkolnego na odległość.

Szkoły, które zapoznały się z oczekiwaniami swojej społeczności oraz oceniły swoje możliwości, będą mogły zdecydować, czy kontynuować naukę uczniów klas 5-11 w sposób zdalny czy od 10 maja organizaować kształcenie w sposób mieszany.

W toku nauki stacjonarnej uczniowie i nauczyciele będą okresowo badani pod kątem COVID-19 lub samokontroli pod kątem możliwego COVID-19.

Uczniowie, których rodzice nie zgadzają się na testowanie profilaktyczne, kontynuują naukę na odległość.


Abiturienci powrócili do szkół już 3 maja. W tym tygodniu 92 proc. gimnazjów rejonu wileńskiego rozpoczęło naukę stacjonarną. Kształcenie wyłącznie stacjonarne zamierza organizować 12 gimnazów, czyli połowa wszystkich gimnazjów, podległych podstołecznemu samorządowi.

Pozostałe gimnazja na naukę kontaktową przeznaczą od 50 do 90 proc. procesu edukacyjnego.

Organizując naukę w trybie kontaktowym lub mieszanym, będą zapewnione: zarządzanie potokiem osób, przestrzeganie bezpiecznej odległości i inne niezbędne warunki bezpieczeństwa.

W przypadku maturzystów testowanie jest zalecane.

Uwaga! W szkołach wszyscy uczniowie powyżej 6. roku życia i nauczyciele będą musieli nosić maski na twarz. Wymóg ten nie dotyczy dzieci uczących się według programu przedszkolnego, wczesnoszkolnego i początkowego, gdy przebywają w placówce edukacyjnej i/lub na jej terytorium.


Powrót do szkół

Samorząd Rejonu Wileńskiego przypomina, że przed powrotem do szkoły uczniowie wszystkich klas i personel szkolny (nauczyciele, administracja szkolna i personel obsługi) muszą wykonać test na obecność koronawirusa w punkcie mobilnym (ul. V. Gerulaičio 1 w Wilnie). Po tym, jak 21 kwietnia rząd zaktualizował procedurę testowania uczniów kształcących się kontaktowo, nie ma obowiązkowego badania domowników uczniów przed powrotem do szkoły.

Dopiero po otrzymaniu negatywnego wyniku uczniowie i pracownicy szkoły wracają do placówki oświatowej, w której dalej wykonywane są profilaktyczne testy.

Osoby, które nie muszą testować się:

- u których choroba COVID-19 została potwierdzona w ciągu ostatnich 180 dni;

- które zostały w pełni zaszczepione przeciw COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni;

- które uzyskały pozytywny wynik testu serologicznego w ciągu ostatnich 60 dni, chyba że test serologiczny jest przeprowadzany po szczepieniu.Więcej o testowaniu:

decyzja o powierzeniu organizowania, koordynowania i prowadzenia dobrowolnych badań profilaktycznych w placówkach oświatowych (nr V-890 z dnia 21.04.2021 r.);

decyzja o powierzeniu organizacji, koordynowania i przeprowadzania samokontroli poprzez szybkie testy antygenowe w placówkach oświatowych (nr V-1021 z 4 maja 2021 r.).


www.L24.lt

Shadow up