kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europos Sąjungos finansuojami projektai įgyvendinami Vilniaus rajone

 

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

„Atraskime regionų šaknis iš naujo“


 

Europos regioninės plėtros fondo INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programa

- „Kultūra ir gamta – turizmo skatinimas abipus sienos grindžiamas bendru paveldu ir bendradarbiavimu

-  „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos kelio ruožo „Rudamina-Šveicarai-Daubėnai“ nuo 0,00 km iki 0,97 km infrastruktūros vystymas ir eismo saugos priemonių diegimas

- Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės Durpių g., Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.

Eismo saugos priemonių diegimas Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėje

Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės gatvėse Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos Rudaminos kaime

- „Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e. rinkodaros priemonėmis“;

- „Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir  Vilniaus rajono savivaldybėmis) ženklinimas“;

                                                           - „Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas“;

„Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas;

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“;

„Integrali pagalba į namus Vilniaus rajone“;

„Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms“;

- „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms Vilniaus rajone“;

- Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“;

- „Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas“;

„Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ ;

- Pikeliškių ir Mozuriškių dvaro želdyno teritorijos kraštovaizdžio arealo sutvarkymas bei pažeistų žemių tvarkymas Vilniaus rajone;

- „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone“;

„Kompleksiškas Juodšilių gyvenvietės sutvarkymas: sporto aikštyno sutvarkymas, pėsčiųjų takų ir viešųjų erdvių patrauklumo didinimas“;

„Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“;

„Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus rajono savivaldybės Kalvelių seniūnijos Didžiosios Kuosinės kaime“;

„Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio ugdymo prieinamumo didinimas“;

„Kompleksiškas Maišiagalos miestelio viešųjų erdvių: prekyvietės, skvero, sporto aikštyno sutvarkymas ir jų pritaikymas bendruomenės poreikiams“;

„Nemenčinės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas: miesto aikštės, šaligatvių, turgavietės“;

„Kompleksiškas Nemenčinės miesto sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams: sporto aikštyno, pėsčiųjų-dviračių takų ir viešųjų erdvių įrengimas“; 

„Vilniaus rajono Mickūnų gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“;

„Vietinės reikšmės gatvių infrastruktūros vystymas Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. (Kaštonų g., Akacijų g., Beržų g.)“;

„Socialinio būsto fondo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“;

„Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“;

„Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“;

„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“

„Gatvių apšvietimo modernizavimas Vilniaus rajono savivaldybėje“

Gatvių apšvietimo modernizavimas Vilniaus rajono savivaldybėje, II etapas“

 

 


 

Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programa

„Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas“ J08-CPVA-V-01-0001

- „Vilniaus r. Rukainių sen. Rukainių pagrindinės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas, siekiant pritaikyti vietos gyventojų laisvalaikio poreikiams“

„Vilniaus r. Riešės sen. Raudondvario pagrindinės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas, siekiant pritaikyti vietos gyventojų laisvalaikio poreikiams“

„Multifunkcinių vaikų aktyvaus poilsio zonų įrengimas Vilniaus r. Medininkų mokyklos darželio teritorijoje“

„Vilniaus r. Rudaminos sen. Rudaminos pagrindinės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas, siekiant pritaikyti vietos gyventojų laisvalaikio poreikiams“

- „Multifunkcinių aktyvaus laisvalaikio zonų įrengimas Vilniaus r. Juodšilių, Kalvelių ir Maišiagalos seniūnijose“

„Multifunkcinių aktyvaus laisvalaikio zonų įrengimas Vilniaus r. Avižienių, Riešės, Zujūnų ir Pagirių seniūnijose“

„Multifunkcinių aktyvaus laisvalaikio zonų įrengimas Vilniaus r. Nemėžio, Rukainių ir Šatrininkų seniūnijose“

- „Multifunkcinių aktyvaus laisvalaikio zonų įrengimas Vilniaus r. Marijampolio, Lavoriškių ir Sužionių seniūnijose“

„Sporto aikštyno įrengimas Vilniaus raj. Mickūnų sen., Mickūnų mstl., pritaikant bendruomenės poreikiams“

„Sporto aikštyno įrengimas Vilniaus raj. Marijampolio sen., Marijampolio k., pritaikant bendruomenės poreikiams“

- „Sporto aikštyno įrengimas Vilniaus raj. Paberžės sen., Paberžės km., pritaikant bendruomenės poreikiams“

- „Sporto aikštyno įrengimas Vilniaus raj. Medininkų sen., Medininkų km., pritaikant bendruomenės poreikiams“

„Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas“ J08-CPVA-V-01-0001

- „Tradicinų amatų centro Houvalto dvare Maišiagaloje viešosios erdvės sutvarkymas“;

„Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Pakenės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas prie Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos teritorijos“;

„Vietinės reikšmės kelio infrastruktūros sutvarkymas Vilniaus r. Zujūnų sen. Čekoniškių k.“;

„Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Rukainių sen. Mykoliškių k.“;

„Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Šatrininkų sen. Karklėnų k.“;

- „Vietinės reikšmės kelio infrastruktūros sutvarkymas Vilniaus r. Nemenčinės sen. Didžiųjų Kabiškių k.“; 

„Lietuvos Tūkstantmečio poilsio parko, esančio Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime, sutvarkymas“;

„Poilsio zonos įrengimas Vilniaus r. Pagirių sen. Mažųjų ir Didžiųjų Lygainių kaimuose“;

„Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų skyriaus pastato rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės poreikiams“;

„Universalaus daugiafunkcio centro įrengimas Vilniaus r. Marijampolio sen. Marijampolio k.“;

- „Vilniaus rajono Lavoriškių sporto aikštyno įrengimo darbai“

 

 

Powrót
Shadow up