kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagrodzono twórców ludowych regionu Wileńszczyzny konkursowej wystawy sztuki „Złoty wieniec 2021”

10 listopada na przestrzeni Miejskiego Ośrodka Kultury w Podbrodziu (rejon święciański) odbyła się konkursowa wystawa sztuki ludowej okręgu wileńskiego „Złoty wieniec 2021”, w której uczestniczyło i zaprezentowało swoje prace aż 28 artystów ludowych z rejonu wileńskiego.


W tym roku w uroczystości ogłoszenia laureatów Konkursowej Wystawy Sztuki Ludowej Wileńszczyzny „Złoty Wieniec 2021” nagrodami za kontynuację i pielęgnowanie tradycji sztuki ludowej uhonorowano najlepszych twórców ludowych regionu wileńskiego, w tym mistrzynię ludową rejonu wileńskiego Janinę Zamarę, która zdobyła specjalny dyplom twórczyni ludowej za propagowanie rzemiosła wicia tradycyjnych palm.

Nagrody „Złotego Wieńca” to najważniejsza ocena twórców ludowych, zainicjowana przez Litewskie Centrum Kultury Ludowej w 2005 roku w celu wyłonienia najlepszych mistrzów ludowych kraju i docenienia twórców kontynuujących wielowiekowe tradycje dawnych rzemiosł. Wystawy wspierają i popularyzują przede wszystkim te kierunki twórcze, których korzenie wywodzą się z litewskich tradycji etnicznych.

Konkurs „Złoty Wieniec” ocenia najlepsze dzieła sztuki okresu pięciu lat: dzieła sztuk pięknych (rzeźba, malarstwo, grafika, wycinanki), dzieła sztuki użytkowej (tekstylia, ceramika, stolarka, kowalstwo, biżuteria, wyroby zwyczajowe – pisanki, palmy, pająki ze słomy) i dzieła sztuki wyrabiania krzyży (krzyże, słupy dachowe, słupy kapliczne, kapliczki itp.).

Odbiór kandydatów odbywa się w trzech etapach: w pierwszej turze odbywają się lokalne wystawy w samorządach, w których mogą brać udział mieszkający na terenie samorządu mistrzowie. W drugiej turze najlepsi mistrzowie wybierani są w dziesięciu okręgach, a w trzeciej, republikańskiej, trzech z nich – jeden przedstawiciel sztuk użytkowych, plastycznych i sztuki wyrabiania krzyży – są ogłaszani najlepsi mistrzowie roku.

Otwarcie Ogólnokrajowej Wystawy Konkursowej planowane jest na grudzień 2021 roku, zamknięcie – 6 stycznia 2022 r. W dniu zamknięcia odbędzie się tradycyjnie ceremonia zamknięcia i wręczenia nagród laureatom.

Gratulujemy uczestnikom i laureatom oraz życzymy twórczych sukcesów!