kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podsumowanie – Dożynki Gminne 2021 z NDKC

Tegoroczne Dożynki w Rejonie Wileńskim hucznie przebrzmiały w różnych zakątkach Wileńszczyzny. Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie (WOKN) był współorganizatorem Dożynek w pięciu gminach: 4 września uroczystości dożynkowe w Werusowie obchodziła gmina Sużany, a 5 września – gmina w Mejszagole, gminy Suderwie i Dukszty miały święta połączone z Festiwalem Kapel „Do rana grać, po tańcu spać” 11 września w Duksztach. Gminy Bezdany i Bujwidze spotkały się 12 września w Bujwidzach. Ostatni dożynkowy program artystyczny WOKN przedstawił 18 września w Kabiszkach na wspólnych Dożynkach Gminnych gminy Niemenczyn Wieś, Miasta Niemenczyn i gminy Rzesza.


Rodzinna atmosfera, misternie wykonane dekoracje dożynkowe, stoiska, a także bogaty program artystyczny sprawiły, iż gminne Święta Plonów cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, delegacje miast partnerskich, a także księża, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych gmin. Mieszkańcy mieli okazję prawie na wszystkich Dożynkach obcować z posłanką na Sejm RL panią Ritą Tamaszuniene – zadawali pytania, opowiadali o swej działalności i osiągnięciach, zgłaszali propozycje.

W każdej gminie uroczystości zaczynały się od błogosławienia plonów, poświęcenia chleba i dzielenia się nim na znak pokoju i dobrobytu. Za aktywny udział w obchodach dożynkowych i wzniosły nastrój dziękujemy serdecznie księżom: księdzu wikaremu Parafii Niemenczyńskiej Renaldowi Kuczko, księdzu proboszczowi Parafii Mejszagolskiej Witoldowi Michałowskiemu, księdzu proboszczowi Parafii Duksztańskiej Henrykowi Naumowiczowi oraz księdzu proboszczowi Parafii Bujwidzkiej Rajmundasowi Macidulskasowi.

Tegoroczne Dożynki, jak co roku, były okazją do uhonorowania rolników – zostali oni obdarowani upominkami i podziękowaniami od Ministerstwa Rolnictwa RL, Samorządu Rejonu Wileńskiego, Starostw. Wszędzie nagradzano ich hucznymi brawami uczestników imprez.

Uroczystości dożynkowe uświetniły występy zespołów – swój kunszt zaprezentowały: Folklorystyczny Zespół „Sużanianka”, Zespół Wokalny „Inventum”, kapela „Kapela Świętojańska”, Zespół Tańca „Dalina”, solista Waldemar Dudoit, Zespół Wokalny „Mejzagolanki, Zespół „Green and gold”, Zespół Tańca „Jutrzenka”, Zespół Tańca „Przyjaźń”, kapela „Kapela Dworska”, Zespół Wokalny „Czerwone maki”, Zespół „Tolerancja”, Zespół „Wesołe smyki”, Zespolik dziecięcy żłobka- przedszkola w Mejszagole, zespół uczniowski z Gimnazjum . WKL Algirdasa w Mejszagole, kapela „Żejmiana”, kapela „Suderwianie, kapela „Kapela Kawalerów Podwileńskich”, Zespół Pieśni Ukraińskiej „Ojranka”, Zespół wokalny „Bez słów”, kapela Zespołu pieśni i tańca „Rudomianka”, kapela Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna”, Zespół wokalny „Bujwidzianka, Zespół „BIS”, Zespół Wokalny „Melodia”, Zespół Wokalny „Jezioranka”, Studium Teatralne „Dorado”, solista Grzegorz Zorczykowski, Zespół Tańca Ludowego „Perła” oraz solista Nika Azatov. 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom, instytucjom i stowarzyszeniom za włączenie się w organizację Dożynek Gminnych 2021. Podziękowania za dożynkowe stoiska, za wystawy, dekoracje, smakołyki gastronomiczne, wszechstronną pomoc w organizowaniu święta w szczególności należą się: pracownikom Urzędu Gminy W Sużanach na czele ze starostą Tadeuszem Alancewiczem, członkom Sużańskiego Stowarzyszenia Myśliwych, pracownikom Urzędu Gminy w Mejszagole na czele ze starostą Andrzejem Adamajtisem, pracownikom Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w Mejszagole, Żłobka – Przedszkola w Mejszagole, gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego, gimnazjum WKL Olgierda w Mejszagole, Wspólnocie Wiejskiej wsi Korwie, Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie, pracownikom Urzędu Gminy w Duksztach na czele z Honoratą Masalskiene, zespołowi pracowników Urzędu Gminy w Suderwie na czele z Czesławą Pawiłowicz, Stowarzyszeniu Rolników wsi Dukszty, Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego, gronu pracowników Szkoły Podstawowej w Duksztach. Dziękujemy pani dyrektor, pracowników, uczniów i rodziców Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego, mieszkańcom wsi Punżany, Wysokie i Giewciany, Szkole – Przedszkolu w Bujwidzach, pracownikom Urzędu Gminy w Bujwidzach na czele z Mirosławem Gajewskim, wieloletniemu staroście Bujwidz panu Marianowi Naruńcowi, pracownikom Urzędu Gminy w Bezdanach z panią Danutą Klimaszewską na czele, wspólnocie Gimnazjum im. Juliana Słowackiego w Bezdanach, pracownikom administracji Urzędów Gmin Niemenczyn Wieś, Rzesza i miasta Niemenczyn na czele z Walerią Stakauskaite, Waldemarem Rynkiewiczem i Arturem Komarowskim, Wspólnocie wsi Kabiszki, Przedszkolu w Kabiszkach, mieszkańcom wsi Jęczmieniszki, Czerwony Dwór. Dziękujemy paniom bibliotekarkom Alinie Adamowicz, Anżelice Łabowicz, Aneci Pawiłowicz i Teresie Sokołowskiej oraz rodzinie Tarejlisów. Za książki raz jeszcze dziękujemy Stowarzyszeniu „Przyjazne Spychowo” za wsparcie finansowe Oddziałowi ZPL Rejonu Wileńskiego.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu w godny i radosny sposób mogliśmy podziękować rolnikom za tegoroczne plony, za ich ciężki trud i wkład w rozwój gmin. Dożynki Gminne 2021 – tradycyjne święto wsi – już za nami! Mamy nadzieję, że dzięki możliwości bycia razem uczestnicy Święta Plonów dodrze się bawili i zaczerpnęli dużo pozytywnej energii.

 Uroczystości dożynkowe w Werusowie
Dożynki w Mejszagole
  Dożynki w Duksztach  
Dożynki w Bujwidzach
     
 Uroczystości dożynkowe w Kabiszkach

 

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie

Shadow up