kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestiżowa nagroda za zwalczanie wirusa, wzrost liczby mieszkańców. Sprawozdanie Samorządu Rejonu Wileńskiego. Część III

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację cyklu publikacji całości Sprawozdania z działalności Rady, Mera i Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego za rok 2020.

Część pierwsza: /index.php?479100726

Część druga: /index.php?2312808781 


 

III. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJI

3.1. Opanowanie pandemii koronawirusa. W 2020 roku zaraziło się koronawirusem 4 151 mieszkańców rejonu wileńskiego. Według posiadanych danych, na COVID-19 od początku pandemii zmarło 45 mieszkańców rejonu.

W czasie trwania pandemii samorząd rejonu wileńskiego w trosce o zdrowie mieszkańców organizował dezynfekcję pomieszczeń ogólnego użytku w blokach mieszkalnych, w których zarejestrowano przypadki COVID-19. Dezynfekcję przeprowadzono 673 razy.

Samorząd zorganizował również świadczenie usługi w zakresie dowozu. Mieszkańców dowożono z punktów kontroli granicznej, z/do szpitali, mobilnych punktów pobierania wymazów w kierunku koronawirusa, do miejsc samoizolacji itd.

Poniżej podano zwięzłą informację ilustrującą, w jaki sposób w 2020 roku Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz gminy rejonu świadczyły mieszkańcom usługi w wyjątkowo szybko się zmieniających okolicznościach oraz jakich działań się podejmowały w walce z rozpowszechnianiem się koronawirusa.

 

3.1.1. Samorząd rejonu wileńskiego zdobył najbardziej prestiżowe odznaczenie samorządowe. Mimo iż rok 2020 pełen był wyzwań związanych z opanowaniem pandemii, wysiłki samorządu skierowane na powstrzymanie rozpowszechniania się koronawirusa i ochronę mieszkańców w tym trudnym okresie nie zostały niezauważone. 15 października 2020 r. podczas uroczystości wręczania głównych nagród samorządowych „Złote Wici” („Auksinė krivūlė“) samorząd rejonu wileńskiego został uhonorowany przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia w nominacji „Za zdecydowanie i inicjatywę w ochronie zdrowia publicznego w okresie pandemii koronawirusa“. Odbierając nagrodę dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska podziękowała wszystkim mieszkańcom rejonu za skoncentrowanie wysiłków, dzięki którym udało się skutecznie zapanować nad ogniskiem koronawirusa, które wybuchło tuż przed Świętami Wielkanocnymi.

 

3.2. Sytuacja demograficzna co roku się poprawia. Liczba mieszkańców rejonu wileńskiego co roku rośnie. W ubiegłym roku w rejonie wileńskim osiedliło się 2 228 nowych mieszkańców. To jest więcej niż w 2019 roku (+ 1628 nowych mieszkańców).

Według danych Centrum Rejestrów z dnia 1 stycznia 2021 roku, w rejonie wileńskim miejsce zamieszkania deklaruje 107 337 jego mieszkańców. W samorządzie rejonu wileńskiego co roku odnotowywany jest coraz większy przyrost ludności. Po tym, gdy w 2013 roku liczba mieszkańców rejonu przekroczyła 100 tysięcy, w ciągu ostatnich 7 lat w osiedliło się tu ponad 7 tysięcy osób. Wygodna pod względem geograficznym lokalizacja, niższe podatki, tańsze działki ziemi w otoczeniu przyrody oraz tworzone przez samorząd bezpieczne, wygodne i zapewniające wysoką jakość życia i dobrobyt mieszkańców warunki życia przyciągają nowe osoby do osiedlenia się w malowniczym rejonie wileńskim.

Samorząd rejonu wileńskiego należy również do najmłodszych w kraju, tj. ogólna liczba dzieci i młodzieży jest większa niż liczba osób w wieku emerytalnym.

Według wstępnych szacunków samorządu, liczba mieszkańców w rejonie jest większa niż podaje Centrum Rejestrów, ponieważ przypuszczalnie około 30 000 osób mieszka w spółdzielniach ogrodów działkowych lub innych miejscowościach rejonu wileńskiego, jednak zadeklarowane przez nich miejsce zamieszkania jest w innych samorządach.

W 2020 roku Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego wydała 1 687 zezwoleń na budowę, tj. prawie o 54 proc. więcej niż w 2019 roku i prawie o 34 proc. więcej niż w 208 roku.

 

3.3. Obsługa mieszkańców. W 2020 roku Administracja samorządu (łącznie ze starostwami) otrzymała 41 296 wniosków od osób fizycznych, z których ponad połowa (22 713) dotyczyła opieki społecznej mieszkańców. Wiele wniosków (725) mieszkańcy złożyli do Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego, do którego w większości zwracano się ws. zmiany przeznaczenia działek, formowania i przekształcania projektów. 5130 wniosków wpłynęło do Wydziału Stanu Cywilnego, 1 199 – do Wydziału Budownictwa, do którego mieszkańcy zwracali się przede wszystkim ws. utrzymania dróg. 

 

IV. BUDŻET

W 2020 roku Rada samorządu rejonu wileńskiego zatwierdziła budżet w wysokości 100 680 200 euro dochodów. Dotacje od innych podmiotów sektora władzy wyniosły 29 824 200 euro, z czego na realizację funkcji państwowych (przekazanych samorządom) przyznano 5 286 200 euro, na finansowanie potrzeb edukacyjnych – 24 443 200 euro, na finansowanie koordynatora współpracy międzyinstytucjonalnej – 52 200 euro, na finansowanie edukacji nieformalnej z UE – 42 600 euro. Prognozowane dochody wyniosły 66 425 000 euro, opłaty lokalne – 2 750 000 euro, opłata za dzierżawę ziemi – 120 000 euro, dochody placówek budżetowych – 1 470 000 euro oraz dochody z realizacji mienia materialnego – 61 000 euro. Na początku 2020 roku resztka środków budżetowych wyniosła 6 189 100 euro i przeznaczona była na pokrycie braków w budżecie.

W ciągu roku plan dochodów budżetowych wzrósł o 28 540 000 euro. Dotacje wzrosły o 27 847 800 euro, w tym dotacje z UE – o 2 564 500 euro, inne dochody wzrosły o 673 100 euro.

Największą część dochodów (46,6 proc.) pochodzi z podatku od osób fizycznych. Dochody budżetu samorządu stale rosną. W 2020 roku w porównaniu do roku 2017 wpłynęło o 49 173 500 euro więcej, w tym na realizację funkcji samodzielnych – 19 717 300 euro, natomiast w porównaniu do roku 2019 – o ponad 25 565 500 euro więcej, w tym na realizację funkcji samodzielnych – 8 626 600 euro.

W 2019 roku z bankiem komercyjnym podpisano umowę o linię kredytową w wysokości 2 200 000 euro na realizację projektów inwestycyjnych. W 2020 roku z pożyczonych środków wykorzystano 1 159 200 euro.

Nazwa dochodów

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Podatek od osób fizycznych

40 936,6

47 472,4

50 629,8

59 166,7

Podatki od nieruchomości

4 077,7

4 032,0

4 313,4

4 352,5

Podatki od towarów i usług

3 187,0

3066,2

3 321,3

3 636,9

Dotacje

27 704,4

29885,4

40 221,7

57 160,6

Inne dochody

1 653,0

2212,9

2 606,4

2 321,9

Dochody z realizacji długoterminowego mienia materialnego

115,7

80,4

189,8

209,3

Ogółem dochodów: w tym na realizację funkcji samodzielnych

77 674,4

86749,3

101 282,4

126 847,9

49 970,0

56863,9

61 060,7

69 687,3

Środki pożyczone

 

 

280,0

1 159,2

Resztka na początek roku

8 782,3

9 570,6

5 998,2

6 189,1

Dochody budżetu samorządu rejonu wileńskiego w latach 2017-2020 (tys. euro)

 

Ciąg dalszy nastąpi.


Shadow up