kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Su kalba susiję įstatymai

Valstybinės kalbos įstatymas

Viešojo administravimo įstatymas

Švietimo įstatymas

Mokslo ir studijų įstatymas

Visuomenės informavimo įstatymas

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

Antspaudų  ir spaudų apyvartos kontrolės įstatymas

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas

Viešųjų pirkimų įstatymas

Vartotojų teisių gynimo įstatymas

Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas

Pilietybės įstatymas

Valstybės tarnybos įstatymas

Administracinių  nusižengimų kodeksas

Civilinio proceso kodeksas

Baudžiamojo proceso kodeksas

Civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-11 15:08:51
Grįžti
Shadow up