kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pakartotinai skelbiamas projekto atrankos konkursas atrinkti Vilniaus rajono savivaldybės vaikų dienos centrų tinklo plėtros partnerius

Atrankos konkurso tikslas – atrinkti Vilniaus rajono savivaldybės vaikų dienos centrų tinklo plėtros partnerius, vykdysiančius projektą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą finansuojamą veiklą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“.


Projekto veiklos, kurioms vykdyti atrenkami partneriai:

  • naujų vaikų dienos centrų steigimas;
  • veikiančių vaikų dienos centrų plėtra, kuria didinamas nuolatinių vaikų dienos centrų lankytojų skaičius, naujiems lankytojams pritaikant naujas (papildomas) erdves (pastatus, patalpas).

Galimi pareiškėjai:

  1. biudžetinės įstaigos;
  2. viešosios įstaigos;
  3. asociacijos;
  4. religinės bendruomenės ar bendrijos;
  5. labdaros ir paramos fondai.

Paraiška ir jos priedai iki 2019 m. liepos 19 d. 14.00 val. pateikiami adresu: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, 220 kab.

Informaciją su konkursu susijusiais klausimais darbo dienomis 07.30 – 16.30 val. ir penktadieniais 7.30 – 15.15 teikia Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska (tel. 852755615, el. p. kristina.malinovska@vrsa.lt) iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos imtinai. 


Vilniaus rajono vaikų dienos centrų tinklo plėtros partnerių atrankos tvarkos aprašas.

Paraiška dalyvauti atrankos konkurse, tvarkos aprašo 1 priedas, paraiška.

Shadow up