kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Medininkuose vyko Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdis

Š. m. kovo 20 d. vyko Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdis. Šį kartą posėdis pravestas gražioje Vilniaus r. vietovėje – esančioje į pietryčius nuo Vilniaus – Medininkuose. Sveikinimo žodį svečiams tarė Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst.


 

Posėdžio metu pristatyti  ir svarstyti penki klausimai, iš jų keturi informaciniai ir vienas darbinis, reikalaujantis balsavimo.

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyr. specialistas A. Valickas pristatė regioninės plėtros prioriteto tarpinstitucinį veiklos planą 2014-2020 m. trumpai supažindino su priemonių aprašymu. Nauju 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiu didėja priemonių, kurioms taikomas regioninis projektų planavimas, skaičius, finansavimo apimtis (pritaikius takoskyros kriterijus).

Specialistai pristatė į regiono projektų sąrašus įtrauktų projektų rengimo ir įgyvendinimo eigą. Vilniaus rajono savivaldybė yra suplanavusi 62 projektus, pasirašiusi 60 sutarčių ir baigusi 35 projektus.

Regiono plėtros tarybos posėdžio metu priimti palankūs sprendimai ir Vilniaus r. savivaldybei. Iš sutaupytų lėšų skirta 200 tūks. Lt Marijampolio ambulatorijai, kuri jau nuo seno reikalauja renovacijos. Investicijos bus skirtos pastato stogo ir sienų apšiltinimui, taip pat planuojama keisti langus ir modernizuoti šildymo sistemą.

Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžio pabaigoje, palaikant gerąją tradiciją posėdžius rengti vis kitoje savivaldybėje, sudarant galimybę susipažinti su posėdį organizuojančios savivaldybės gerąja patirtimi panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, nuspręsta kitą Regiono plėtros tarybos posėdį pravesti Trakuose.

Po posėdžio Vilniaus regiono plėtros tarybos nariai turėjo galimybę apžiūrėti Medininkų pilies donžone įrengtas keturias ekspozicijų sales. Galėjo susipažinti su Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės XIV – XVIII a. ginkluote, grožėtis dailininko G. Kazimierėno tapytu paveikslu „Rūstybės diena”, taip pat pamatyti eksponuojamą LR Prezidento A. Brazausko sukauptą medžioklės trofėjų ir medžioklės peilių kolekciją. Ekskursiją po pilį vainikavo Čekoniškių verbų pynėjų ansamblio „Cicha Novinka” inscenizuotas vaidinimas „Iš kur ateina verba”.

Shadow up