kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybėje pristatytas draugijos „Wspólnota Polska“ paramos projektas „Misja Medyczna“

Draugijos „Wspólnota Polska“ parama Vilniaus krašte sėkmingai vykdoma jau daug metų, o nuveikti Draugijos darbai ir suteiktos investicijos į Vilniaus rajono švietimo bei kultūros plėtrą, jau ilgus metus džiugina gyventojus savo rezultatais. Tad ir vakar į Savivaldybę atvykusi draugijos „Wspólnota Polska“ atstovė pristatė dar vieną galimybę pasinaudoti Draugijos teikiama parama, kuri šį kartą yra skirta gyventojų sveikatos ir medicinos pagalbos stiprinimui.


Pristatyti paramos projektą „Misja Medyczna“ į Vilniaus rajono savivaldybę atvyko draugijos „Wspólnota Polska“ valdybos biuro direktorė Tatjana Čepukoit. Savivaldybės salėje susirinko visas būrys suinteresuotų asmenų: administracijos ir seniūnijų darbuotojai, rajono gyventojai.

Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst pasveikino visus susirinkusius ir padėkojo atvykusiai atstovei už iniciatyvumą, paramą ir rūpestį Vilniaus krašto gyventojais, ypatingus padėkos žodžius skirdama už investicijas į vaikų švietimo sąlygų gerinimą Vilniaus rajono švietimo įstaigose. Merė taip pat skatino visas seniūnijas pasinaudoti paramos galimybėmis ir informuoti gyventojus apie vykdomą projektą.

Valdybos biuro direktorė Tatjana Čepukoit visiems susirinkusiems pristatė draugijos „Wspólnota Polska“ tikslą ir veiklas, kurios yra orientuotos į švietimo vystymą, jaunimo rėmimą, labdaros teikimą. Atvykusi atstovė plačiai papasakojo apie naują paramos projektą, kuris skirtas gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros stiprinimui. Pristatė projekto programos veiklas, kurios yra orientuotos į 4 paramos rūšis: finansinė parama Mykolo Sapočkos hospisui, vaistų ir medicininių medžiagų bendras finansavimas, bendrai finansuojamos gydymo ir reabilitacijos išlaidos gyvenamosios vietos šalyje ir Lenkijoje. Sveikatos gerinimo programa įgyvendinama pagal du Lenkijos Respublikos Senato bendrai finansuojamus projektus.

Susirinkusieji buvo labai aktyvūs ir daug klausinėjo ne tik apie medicinos pagalbos programą, bet ir apie kitus Draugijos įgyvendinamus projektus bei skiriamas paramas. Netrūko klausimų ir dėl stipendijų studentams, kurias teikia Draugija ir padeda finansiškai gabiausiems studentams.

Daugiau apie Draugijos „Wspólnota Polska“ įgyvendinamą paramos projektą „Misja Medyczna“ rasite čia.

Shadow up