kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybėje vyko seminaras skirtas socialiniams darbuotojams

Šiandien, rugsėjo 14 d. Vilniaus rajono savivaldybėje vyko seminaras skirtas seniūnijų vyresniesiems socialinio darbo organizatoriams (specialistams). Seminare, kuriame susirinko būrys Vilniaus rajono socialinių darbuotojų ir seniūnijų seniūnų, pristatytos aktualios temos ir klausimai, susiję su teisės aktų pakeitimais bei jų nuostatų taikymu priimant sprendimus.


Seminaro pradžioje Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič, Skyriaus vedėjo pavaduotoja Elena Kačanovskienė bei Skyriaus specialistės pasveikino visus susirinkusius ir pristatė seminaro darbotvarkę, kurią sudarė 8 aktualių temų nagrinėjimas.

Susirinkusieji buvo supažindinti su išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, organizavimu, socialinės paramos mokiniams ir piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams skyrimu. Specialistai ir socialiniai darbuotojai taip pat aptarė socialinių paslaugų skyrimo (vaikams ir suaugusiems asmenims) organizavimo ypatumus ir susipažino su atvejo vadyba psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims. Pristatytas ypač aktualus kompleksinių paslaugų Vilniaus rajono šeimoms projektas.

Seminare dalyvavusios Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro atstovės visiems susirinkusiems pristatė centro funkcijas ir taikomą atvejo vadybą. Socialinės rūpybos skyriaus specialistė pristatydama Kompleksinių paslaugų Vilniaus rajono šeimoms projektą, pažymėjo, kad Vilniaus rajono socialinių paslaugų organizacijos organizuos pozityvios tėvystės mokymus, teiks psichosocialinę pagalbą, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės, mediacijos, vaikų priežiūros bei pavėžėjimo paslaugas. Siekiat, kad su teikiamomis paslaugomis susipažintų kuo daugiau pagalbos reikalaujančių šeimų, pristatymo pranešėja išdalino informacinius plakatus seniūnijoms ir socialinių paslaugų centrams. Seminaro pabaigoje dalyviai buvo supažinti su Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus funkcijomis.

Seminaro dalyviai aktyviai aptarinėjo socialinio darbo aktualijas, įvardino problemas ir iššūkius, kylančias teikiant socialines paslaugas ir pasidalino savo patirtimi, mažais ir dideliais pasiekimais. 

 

 

Shadow up