kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybėje kalbėta apie vykdomą vaikų globos sistemos pertvarką

Gegužės 25 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel visiems susirinkusiems pristatė ypač aktualią vykdomą vaikų globos sistemos pertvarką. Pranešimo metu taip pat buvo pristatyta Krizių centro veikla, funkcijos, paslaugos, paslaugų gavėjai bei padaliniuose teikiama naudinga pagalba.


Pranešimo pradžioje, direktorė Leokadija Pavtel pristatė strateginius vykdomos vaikų globos sistemos pertvarkos tikslus. Akcentuotina, kad svarbiausias ir pagrindinis pertvarkos tikslas – užtikrinti darnią aplinką ir gyvenimo sąlygas kiekvienam (ir neįgaliam) vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimynose. Tokiu būdu yra siekiama užtikrinti visų globojamų vaikų gerovę, kuo daugiau vaikų išlaikyti šeimose ir bendruomenėse, mažinant priklausomybę nuo institucinės globos, kurioje vaikai dažnai jaučiasi atskirti.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel pabrėžė, kad vykdant vaikų globos sistemos pertvarką, svarbus įtėvių ir globėjų švietimas bei motyvacijos tapti globėju ar įtėviu didinimas. Todėl reikia užtikrinti pagalbos ir paramos sistemą, kuri visiems budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams suteiktų intensyvią konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Siekiant užtikrinti tinkamą globos centrų veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimą Vilniaus rajone, globos centrų funkcijas vykdys Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės bei Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centrai. Globos centrai taps ne tik pagrindine vieta, kurioje bus konsultuojami asmenys, pageidaujantys globoti, įvaikinti ir steigti šeimas ar tapti budinčiais globotojais, bet ir bus globos proceso skleidėjai ir vertintojai. Čia nuolat vyks psichologinės, socialinės ir kitos konsultacijos, kurios bus pagrindinės priemonės vaikų globos integravimo procese. Leokadija Pavtel papasakojo apie galimybę dirbti budinčiu globotoju ar socialiniu globėju, pristatė mokėjimo už paslaugas sistemą, nurodė, kokios pagalbos galima gauti dirbant šioje srityje.

Savo pranešimo pabaigoje, direktorė Leokadija Pavtel taip pat pristatė pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria Globos centrai. Vienas iš pagrindinių buvo įvardytas kvalifikuotų darbuotojų komandos poreikis. Anot L. Pavtel, vienas didžiausių krūvių tenka darbuotojams, kurie turi užtikrinti tinkamą globos centrų veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimą. Nemažai problemų kelia ir tvarkos, dokumentų formų parengimas naujai sistemai vykdyti. Tačiau neatsižvelgiant į vykdomos vaikų globos sistemos pertvarkos sunkumus, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel palinkėjo, kad prasmingi pertvarkos darbai būtų sėkmingi ir visi vaikai laimingai augtų šeimose ar šeimai artimoje aplinkoje.

Vasaros pabaigoje Krizių centro atestuoti darbuotojai planuoja mokymus būsimiems įtėviams ir globėjams. Visus klausiusius pranešėja paragino viešinti globos, rūpybos, įvaikinimo idėjas tarp savo pažįstamų, giminaičių, žmonių, kurie turi sąlygas ir geba pasidalinti namų šiluma, pasirūpinti likimo nuskriaustais vaikais.

Sužinoti daugiau, konsultuotis šiais klausimais galima paskambinus į Krizių centrą tel. 2463156, arba http://vaikoteises.lt/, http://www.seimoskc.lt/gimk/

Kviečiame aplankyti Vilniaus rajono savivaldybės I aukšte eksponuojamą Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro bei Dienos centro „Draugystės namai“ vaikų surengtą piešinių parodą, kurioje galima pamatyti ir pasigrožėti kūrybingais vaikų darbais.

Shadow up