kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Projektas „Aš pažįstu savo kraštą“

Siekiant pažinti, saugoti ir puoselėti savo krašto tradicijas ir kultūros paveldą Vilniaus rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis 2017-2018 m. m. inicijavo Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Aš pažįstu savo kraštą“.


Projektas buvo įgyvendinamas 2017 m. gruodžio - 2018 m. kovo mėnesiais Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Į projekto vykdymą įsitraukė 16 įstaigų. Vykdant projektą buvo siekiama susipažinti su gimtojo krašto istoriniu ir kultūriniu paveldu, pažinti savo krašto žmones, domėtis savo krašto praeitimi ir dabartimi, plėtoti vaikų pažinimo kompetenciją, taikant įvairius pažinimo būdus, burti šeimas, bendruomenę bendrai kultūrinei veiklai.

2018 m. balandžio 19 dieną Maišiagalos Houvalto rūmuose vyko projekto baigiamasis renginys-gerosios darbo patirties praktinė konferencija. Konferencijos metu projekte dalyvavusių įstaigų pedagogai pristatė savo įvykdytą projektinę veiklą, dalijosi įspūdžiais bei gerąja darbo patirtimi.

Vilniaus rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų
metodinio būrelio pirmininkė,
auklėtoja metodininkė Snežana Stefanovičienė

Shadow up