kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sodininkų bendrijos „Atžalynas – 2“ narių žiniai

Šių metų rugsėjo 10 dieną (šeštadienį) 11 val. šaukiamas pakartotinis sodininkų bendrijos narių susirinkimas.


Susirinkimo dienotvarkė:

  1. Valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.
  2. Revizijos komisijos ir komisijos pirmininko rinkimai.
  3. Einamieji reikalai.

Susirinkimas vyks ant tvenkinio kranto, prie Linksmosios gatvės 17 namo. Su savimi reikia turėti sodo bendrijos nario bilietą.

SB „Atžalynas – 2“ valdyba

Shadow up