kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Bus rengiamas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos bendrasis planas

Projekto „Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos (pagal Vilniaus rajono bendrąjį planą ZRg Sudervės zonos) bendrojo plano parengimas“ tikslas – užtikrinti Vilniaus rajono infrastruktūros vystymąsi bei harmoningos gyvenamosios, darbo ir poilsio aplinkos formavimąsi.


Sudervės zona patenka į intensyvios rekreacijos zoną (apie 1400 ha), yra arti Vilniaus (iki priemiesčių apie 9 km), yra kultūros paveldo objektai, kas sudaro galimybę kurti gamtinėje aplinkoje rekreacijai specializuotą teritoriją ir plėtoti jos infrastruktūrą, išnaudoti poilsio kaimiškoje aplinkoje potencialą. Pagal bendrąjį planą numatyta, kad Sudervė atliks specialiąsias rekreacinio centro funkcijas, specializuosis poilsio gamtoje, aktyvaus poilsio ir kultūrinio turizmo srityje.

Sudervė yra nacionalinio maršruto „Lietuvos istorijos ir kultūros vėrinys“ bei regioninio maršruto „Dzūkijos parkų žiedas“ maršruto etapas. Bendrajame plane numatyta rajoninio dviračių tako atkarpa.

Būtina suformuoti Sudervės gyvenvietės vystymo erdvinę koncepciją ir tobulinti architektūrinę kompoziciją, numatyti galimybes plėtoti rekreacines teritorijas, gerinti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę, plėtoti visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, rezervuoti teritorijas, reikalingas visuomeninių objektų statybai, nustatyti teritorijų funkcines zonas ir jų reglamentus, numatyti priemones, siekiant sumažinti visuomenės veiklos neigiamą poveikį gamtinio karkaso teritorijai, numatyti aplinkosauginių programų įgyvendinimą ir sukurti patrauklią aplinką gyventojų poilsiui.

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2014 m. vasario  mėn. pabaigos.

Projekto vertė –  per 168 467  Lt, iš kurių per 140 tūkst. tai - ES parama, per 25 tūkst. skirs Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto finansavimo ir administravimo sutartį š.m. birželio mėn. pasirašė Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo paramos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Teritorijų planavimas“.

 

Shadow up