kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pranešimas spaudai "Rinkliava už atliekas - gyventojui ir aplinkai draugiškai sistemai sukurti"

PRANEŠIMAS SPAUDAI

"Rinkliava už atliekas - gyventojui ir aplinkai draugiškai sistemai sukurti"


Nuo 2012 m. gegužės 1 d. visoje Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje pakeista mokėjimo už atliekų surinkimą bei tvarkymą tvarka: įvesta vietinė rinkliava, kuri kelia daug diskusijų ir didelį visuomenės susidomėjimą.


Pabrėžiame, kad tie Vilniaus rajono gyventojai, kuriems atliekų tvarkymo paslaugos nebuvo teikiamos š.m. gegužės, birželio ir liepos mėn., neturės mokėti rinkliavos. Mokėjimo pranešimai bus pakoreguoti raštu pateikus prašymą. Savivaldybė pareiškia, kad jokie delspinigiai skaičiuojami nebus tol, kol nebus išaiškinti visi nesklandumai, patikslinti duomenys arba tuo atveju, jeigu paslauga nebuvo teikiama, išskyrus asmenis, kurie sąmoningai nepriima konteinerių.

Šiuo metu atliekas renka ir jas išveža dvi bendrovės: UAB „Nemenčinės komunalininkas” ir UAB „Nemėžio komunalininkas”, kurių 100% akcijų priklauso Vilniaus rajono savivaldybei. Pabrėžiame, kad pagal galiojančius teisės aktus savivaldybės neprivalo skelbti konkurso atliekų tvarkymo paslaugoms organizuoti.

Apgailestaujame dėl sodininkų bendrijų atstovų kaltinimų savivaldybei, susijusių su nesklandumais tvarkant atliekas. Savivaldybė atsakingai pareiškia, kad su sodininkų bendrijų pirmininkais buvo derinamos konteinerių įrengimo vietos ir kiti klausimai. Konteineriai buvo dalijami pagal turimus nekilnojamojo turto sąrašus, jų negavę gyventojai bus aprūpinti konteineriais raštu pateikus prašymą.

Daug nesklandumų kyla dėl netikslių VĮ „Registrų centras“ duomenų, kuriais savivaldybė remiasi rengdama mokėjimo pranešimus. Siekdama, kad sistema veiktų sklandžiai, savivaldybė ragina gyventojus tikslinti duomenis apie nekilnojamojo turto objektus, juose vykdomos veiklos pobūdį, jų naudojimą ne pagal paskirtį ir apie šiuos pakeitimus pranešti Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriui arba seniūnijai pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą. Duomenys turi būti tikslinami ir tuo atveju, jeigu objektu naudojasi ne vienas asmuo, pasikeitė turto bendrasavininkai, buvo gauti keli mokėjimo pranešimai. Savivaldybė, siekdama, kad ūkio subjektai mokėtų tik už plotą, kuriame faktiškai vykdo veiklą, informuoja, kad tokiu atveju būtina užpildyti sąžiningumo deklaraciją - apmokestinamas bus tik joje nurodytas plotas ir rinkliavos dydis bus perskaičiuotas.  

Savivaldybei rūpi sveika ir švari aplinka, todėl ji skatina atliekų rūšiavimą, ir įgyvendina priemones, kad atliekų rajone būtų rūšiuojama vis daugiau: jau š.m. pabaigoje savivaldybė planuoja, kad rūšiuojama bus apie 40% rajone susidarančių atliekų, o po 2 metų – didžioji jų dalis. Ateityje savivaldybė planuoja diferencijuoti šiukšlių kainą: sudaryti galimybę rūšiuoti atliekas ir nustatyti mažesnius tarifus šiukšles rūšiuojantiems gyventojams.

Vilniaus rajono savivaldybė stebi situaciją ir operatyviai reaguoja į gyventojų pasiūlymus: š.m. liepos 9 d. merė Marija Rekst potvarkiu pavedė administracijai išnagrinėti nesklandumų, kilusių dėl vietinės rinkliavos įvedimo, priežastis, ir, esant būtinybei, pakeisti šiuo klausimu Vilniaus rajono savivaldybės priimtus teisės aktus. Artimiausiame Tarybos posėdyje bus svarstoma dėl lengvatų taikymo socialiai pažeidžiamiems asmenims ir tiems gyventojams, kuriems atliekų tvarkymo paslauga negali būti teikiama visa apimtimi.  

Vilniaus rajono savivaldybė nėra vienintelė Lietuvos savivaldybė, kuri įvedė vietinę rinkliavą už atliekas: ją įvedė daugiau kaip pusė Lietuvos savivaldybių.

Iš rinkliavos apmokamas ne tik atliekų surinkimas, kuris sudaro 50% rinkliavos, bet ir visas atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir išlaikymas: gamtos neteršiančių sąvartynų statyba, senų sąvartynų uždarymas, pavojingų atliekų surinkimas, rūšiavimas ir dar daugybė su atliekų sektoriumi susijusių darbų. Mokėdami vietinę rinkliavą, gyventojai moka už švaresnę aplinką prie namų, tyresnį vandenį, grynesnį orą.

Daugiau informacijos: /lit/Informacija-apie-vietine-rinkliava-uz-komunaliniu-atlieku-surinkima/329

 

Shadow up