kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Mokymosi motyvacija - kertinis akmuo

Mokytojai dažnai nuogąstauja, kad šiais laikais sunku mokinius sudominti akademiniais dalykais, jų mokymosi motyvacija mažėja. 

Š.m. birželio 17 d. Konstanto Parčevskio gimnazijoje iš penkių Vilniaus rajono mokyklų susirinko mokytojai, kuriems rūpi mokinių motyvacijos kėlimas. Šiai temai buvo skirtas anglų kalbos mokytojos metodininkės Inesos Ruseckos seminaras, kurio metu buvo apibendrinta projekto Nordplus Junior  “SEAL: SEA in our Life” didaktinė medžiaga, sukurta bendradarbiaujant su įvairių dalykų gimnazijos mokytojais. Ši medžiaga buvo kaupiama Etwinning programoje per dvejus projekto gyvavimo metus.


Mokytoja pasidalijo savo patirtimi integruojant anglų kalbą ir turinį. Papasakojo apie akyvius žodyno mokymosi būdus dirbant komandose, aptarė, kokia gali būti integruotos pamokos struktūra, vertinimas. Taip pat pasidalino patirtimi, kaip efektyviai organizuoti darbą komandose ir jį diferencijuoti, bei kaip taikyti mentorystės principus mokiniams dirbant grupėse.

Vykstant projektui, K. Parčevskio gimnazijoje per dvejus mokslo metus buvo pravesta daugiau kaip dešimt integruotų pamokų ir renginių, kuomet  mokiniams buvo pateikiamas mokomojo dalyko turinys anglų kalba. Ruošiantis tokioms pamokoms mokytojai parinko edukacinius filmukus, paruošė suvokimo užduotis bei parengė žodynėlius, padedančius išmokti pateiktą temą anglų kalba. Vyresniųjų klasių mokiniai galėjo anglų kalba padiskutuoti pamokos tema, o tiems, kuriems anglų kalba ne taip gerai sekasi, galėjo padėti komandos draugai.

7-g2 klasių gimnazijos mokiniai tokiu būdu mokėsi matematikos, chemijos, fizikos, biologijos, geografijos, istorijos, dailės, muzikos, lietuvių kalbos, ir net kūno kultūros. Integruoti šiuos dalykus su anglų kalba padėjo bendra tema – jūra. Susirinkusiuosius į seminarą ypač sudomino projekto Nordplus Junior “SEAL” integruota  matematikos pamoka, kuomet mokiniai sprendė uždavinius (pateiktus anglų kalba), kurių pagrindas buvo laivo “Titanikas” skaičiai, bei pristatė savo sprendimo rezultatus bendraklasiams angliškai. Mokytojai taip pat klausinėjo apie fizikos ir anglų kalbos integruotą pamoką, kurios metu septintokai sužinojo apie navigacijos principus jūroje bei pažiūrėję trumpą filmuką (anglų kalba) išmoko pasidaryti kompasą.

Baigiantis mokslo metams projekto atstovai buvo ištyrė gimnazijos mokytojų požiūrį į dalykų integravimą. Rezultatai parodė, kad integruotos pamokos paįvairina mokamosios medžiagos pateikimo būdus, skatina mokinių domėjimąsi akademiniais dalykais, suteikia  mokiniams papildomą galimybę vartoti anglų kalbą. Pasak respondentų, integruojant atskirų dalykų pamokas tobulėja ne tik mokiniai, bet ir mokytojai: pagerėja tarpusavio bendradarbiavimas, mokytojai skatinami kelti savo kompetenciją, nuolat atnaujinti, tobulinti mokymo turinį, domėtis naujausia literatūra ir aktualijomis. Prieš naujus mokslo metus planuojama Vilniaus rajono mokykloms skleisti projekto sukurtą didaktinę medžiagą apie integruotas pamokas, aktyvius mokymosi metodus ir kitus būdus mokinių motyvacijai kelti.

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos
anglų kalbos mokytoja metodininkė, projekto koordinatorė

 Inesa Rusecka

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, Internationella Programkontoret (Švedija) bei Lietuvoje administruojamas „Švietimo mainų paramos fondo“.
Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos panaudojimą.

Shadow up